Стаття 187. Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника

1. Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

Така заява може бути ним відкликана.

2. На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

3. На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, передбачає один із способів добровільного виконання батьками дитини - її матір'ю або батьком свого обов'язку по утриманню дитини. Утримання дитини її батьками є обов'язком останніх, який, як правило, виконується ними добровільно. Добровільна сплата аліментів на дитину, у тому числі і за домовленістю між батьками, вважається нормальним явищем, у той час, як стягнення аліментів у судовому порядку є примусовим способом виконання обов'язку батьків по утриманню дитини. Добровільна сплата аліментів на дитину може здійснюватися різними способами - безпосередньо (особисто) платником аліментів шляхом вручення аліментів їх одержувачу, шляхом перерахування аліментів банківським переказом, поштою тощо. Один із таких способів передбачений даною статтею.

Так, встановлено, що один із батьків дитини може подати заяву за місцем своєї роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину відповідно із його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Даний порядок сплати аліментів на утримання дитини спрямований на забезпечення своєчасного, точного відрахування визначеної у заяві платника аліментів суми та виплату її одержувачу аліментів. Даний порядок є зручним і у тому випадку, коли інші способи добровільної сплати аліментів є неприйнятними для платника аліментів.

Заява про відрахування аліментів на утримання дитини подається у письмовому вигляді за місцем роботи платника, місцем виплати пенсії, стипендії. У заяві повинні бути зазначені відомості про платника аліментів - його прізвище, ім'я, по батькові, відомості про одержувача аліментів - його прізвище, ім'я, по батькові та місце його проживання, відомості про неповнолітніх дітей - прізвище, ім'я, дата народження.

У заяві повинен бути визначений також розмір аліментів. Таким чином, платникові аліментів - матері чи батьку дитини законом надано право самостійно визначати розмір аліментів на утримання дитини. Розмір аліментів у даному випадку не обмежується, а тому може становити як певну частку заробітку (доходів) платника, так і всю суму такого заробітку (доходу) - заробітної плати, пенсії, стипендії.

У заяві про відрахування аліментів на утримання дитини платник вправі визначити строк, протягом якого із його заробітної плати, пенсії, стипендії буде проводитись відрахування аліментів.

Заява про відрахування аліментів підписується особисто платником аліментів, а у випадку неможливості підписання її особисто (внаслідок хвороби, фізичної вади тощо), за проханням платника це може вчинити інша особа, підпис якої повинен бути засвідчений посадовими особами за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування платника аліментів. Вимог про нотаріальне засвідчення такої заяви законодавство не містить. Отримання заяви про відрахування аліментів адміністрацією організації, якій вона адресована, створює обов'язок для неї проводити певні відрахування із заробітної плати, пенсії чи стипендії заявника та виплачувати або переказувати аліменти їх одержувачу.

Платникові аліментів, незалежно від того, закінчився строк відрахування аліментів, визначений ним у заяві, чи не закінчився, надано право відкликати заяву про відрахування аліментів на дитину у будь-який час.

2. Частина 2 даної статті спрямована на забезпечення пришвидшення одержання аліментів їх одержувачем. Зокрема, передбачено, що відрахування аліментів на підставі письмової заяви платника аліментів повинно бути здійснено не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії. Відраховані аліменти повинні бути сплачені або переказані одержувачу аліментів.

3. Відповідно до частини 3 коментованої статті платник аліментів вправі подати заяву про відрахування аліментів незалежно від того, що ним вже сплачуються аліменти.

Відповідно до загального правила, встановленого ст. 70 Закону України "Про виконавче провадження", загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати п'ятдесяти відсотків заробітної плати, яка належить до виплати працівникові, у тому числі при відрахуванні за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей, у цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків. Ці ж правила застосовуються також при зверненні стягнення на належні боржникові стипендію та інші доходи. А звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Проте, коментована норма передбачає спеціальне правило, згідно із яким аліменти на підставі заяви одного з батьків можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину. Отже, закон не містить обмежень щодо відрахування суми аліментів на підставі заяви платника аліментів.