Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини

1. На усиновлення дитини, яка не має батьків і перебуває у закладі охорони здоров'я або навчальному закладі, потрібна письмова згода цього закладу.

Усиновлення може бути проведене без згоди цього закладу, якщо суд встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

Коментар:

1. У ряді випадків дитина, яка позбавлена батьківського піклування, не має особисто призначених для неї опікуна, піклувальника. У цьому випадку, як правило, така особа проживає у закладі охорони здоров'я або навчальному закладі (дитячому будинку, школі-інтернаті та ін.) і відповідно до ст. 245 СК України, п. 3.1.12 Типового положення про будинок дитини, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.98 р. N 123, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.98 р. за N 372/2812, та ін. функції опікуна, піклувальника здійснює адміністрація відповідних установ (освітні заклади чи заклади охорони здоров'я). Тому у випадку проведення усиновлення такої дитини вимагатиметься згода цих організацій.

Згода дитячого закладу на її усиновлення подається керівником відповідного дитячого закладу, в якому перебуває дитина, на запит служби у справах неповнолітніх, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, разом із іншими документами, визначеними Порядком ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 р. N 1377. Тобто, на відміну від згоди батьків, згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу не може бути абстрактною, вона може стосуватися усиновлення дитини конкретною особою (особами). Зважаючи на це, згода на усиновлення повинна бути заснована на детальному ознайомленні адміністрації вихованого закладу з особою, документами, умовами проживання усиновлювача, виявленням відсутності протипоказань до усиновлення.

Коментована стаття поширюється на випадки отримання згоди на усиновлення установ та осіб, які здійснюють повноваження щодо влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування (прийомні батьки, батьки-вихователі та ін.). Таким можна визначити й Центр захисту безпритульних дітей "Наші діти", який створений у порядку експерименту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 р. N 787 "Про проведення у м. Києві експерименту щодо запровадження інноваційної форми влаштування дітей".

2. Аналогічно до згоди опікунів (піклувальників), органів опіки та піклування (ст. 221 СК України) волевиявлення закладу охорони здоров'я не має для суду обов'язкового значення. Суд може не пристати на позицію цього закладу, зважаючи на необхідність врахування інтересів дитини, що усиновляється. При відмові зазначених осіб дати згоду на усиновлення (особливо якщо відмова не обґрунтована) суд вправі ухвалити рішення про усиновлення дитини виходячи з її інтересів.