Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена

1. Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття.

2. Усиновлювач має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам.

3. Якщо усиновлюється дитина, яка не досягла семи років, службові особи при виявленні її згоди на усиновлення зобов'язані вживати заходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини.

Коментар:

1. Складовим елементом права на таємницю усиновлення є право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена. Метою зазначеної норми у першу чергу є захист інтересів усиновленої дитини.

Коментована стаття наділяє усиновлювача правом приховати факт усиновлення від самої дитини, що ним усиновлена, і беззаперечно - вимагати нерозголошення цієї інформації будь-якими особами, яким це стало відомо. Вказаний обов'язок особи, що володіє інформацією про усиновлення, не обмежений жодними часовими рамками, тобто він виникає з моменту одержання такої інформації і припиняється зі смертю її носія, за винятком надання згоди усиновленим на поширення такої інформації.

2. Усиновлювач вправі приховати від дитини факт її усиновлення, якщо його розкриття може завдати шкоди її інтересам. У цій ситуації є певна неузгодженість із положенням, передбаченим ч. 3 ст. 226 СК України, яка надає право особі, що була усиновлена, після досягнення нею 14-річного віку на одержання інформації щодо свого усиновлення. Очевидно положення коментованої статті є винятком із загального правила і у тому разі, коли усиновлювач переконається у тому, що одержання 14-річною дитиною інформації про факт свого усиновлення буде суперечити її інтересам і може завдати шкоди, він вправі приховати від дитини таку інформацію (чутливість дитини, хвороба дитини, неприємні обставини щодо відмови від неї батьків тощо).

3. Законом покладено прямий обов'язок щодо додержання таємниці усиновлення на спеціально уповноважених службових осіб (наприклад, представника органу опіки і піклування). Зокрема, у ній зазначено, що при усиновленні дитини, яка не досягла 7-річного віку, в процесі виявлення її згоди на усиновлення службові особи зобов'язані вживати усіх заходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини. Це свідчить про те, що одержання згоди дитини має відбуватися у тактовній, прихованій формі, шляхом запитання про бажання чи небажання жити з усиновлювачем.