Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена

1. Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини.

За заявою усиновлювачів може бути змінено ім'я дитини. Для такої зміни потрібна згода дитини. Така згода не вимагається, якщо дитина живе в сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені.

2. Якщо усиновлювач записується батьком дитини, відповідно змінюється по батькові дитини.

3. Якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім'я та по батькові можуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи.

4. Про зміни, передбачені у цій статті, суд зазначає у рішенні про усиновлення.

Коментар:

1. За загальним правилом, у результаті усиновлення за дитиною зберігається її ім'я, по батькові й прізвище. Зміни, які щодо цього можуть відбутися, носять імперативний (за вказівкою закону) чи диспозитивний (за заявою усиновлювача) характер.

Зміна прізвища, імені, по батькові може бути доволі виправдана, якщо, наприклад, дитина була знайдена або підкинута, а дані про дитину записані на підставі висновків судово-медичної експертизи, дані про дату та місце народження присвоюються у закладі охорони здоров'я чи дитячому закладі.

Закон встановлює обов'язкову вимогу щодо зміни прізвища та по батькові дитини у випадку, коли усиновлювачем виступає подружжя і якщо вони записуються батьками дитини (ст. 229 СК України). За заявою усиновлювача (у випадку усиновлення повнолітньої особи - й її заяви) може проводитись зміна імені дитини, прізвища, імені та по батькові повнолітньої усиновленої особи.

При цьому слід мати на увазі, що зміни вносяться не до свідоцтва, а до актового запису про народження дитини (п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 р. N 3 "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав").

2. Прізвище усиновленої дитини може бути змінене у випадку одночасного усиновлення дитини жінкою та чоловіком (подружжям). Звідси за правилами ст. 145 СК України прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. У разі наявності різних прізвищ подружжя повинно дійти згоди щодо прізвища і викласти свою волю у поданій до суду заяві. Щодо спору між подружжям з приводу визначення прізвища усиновлюваної дитини не можуть застосовуватися положення ч. 3 ст. 145 СК України, оскільки ця норма регулює порядок вирішення спору між батьками дитини, а волевиявлення усиновлювачів щодо прізвища дитини повинно бути закріплене у поданій до суду заяві, ще не будучи наділеними правовим статусом батьків щодо усиновлюваної дитини.

3. Ім'я дитини може бути змінено у випадку наявності заяви усиновлювачів, причому дитина повинна дати згоду на таку зміну, крім випадків, коли вона звикла до цього імені, проживаючи у сім'ї усиновлювачів. Така згода та звикання дитини до нового імені повинна бути предметом розгляду та дослідження при вирішенні справи.

4. По батькові дитини змінюється у випадку усиновлення дитини особою, яка записується батьком дитини. Отримання згоди дитини чи іншого із подружжя не вимагається, оскільки випливає із загальних засад надання імен відповідно до чинного законодавства (ст. 147 СК України).

5. В окремому порядку можуть бути змінені прізвище, ім'я чи по батькові повнолітньої особи, яка усиновляється. У цьому випадку необхідною є обопільне бажання на таку зміну, яке оформляється у поданій до суду заяві особи, яка бажає усиновити, а також окремій заяві повнолітньої особи, яка усиновляється.

6. Питання про зміни у прізвищі, імені та по батькові усиновлюваної особи повинно бути вирішене ухваленим у справі про усиновлення рішенням. У подальшому будь-які зміни у прізвищі, імені чи по батькові усиновленої дитини чи повнолітньої особи можуть проводитись у загальному порядку.

У випадку, коли у рішенні суду про усиновлення не вирішено питання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати та місце народження особи, яка усиновлюється, але це клопотання було зазначене у поданій до суду заяві, щодо нього подавалися докази і досліджувалось у судовому засіданні, то існує можливість у порядку ст. 220 ЦПК України ухвалити додаткове рішення. Якщо це питання не було предметом розгляду при розгляді справи про усиновлення, то змінити прізвище, ім'я чи по батькові можна у загальному порядку, встановленому сімейним законодавством.

Хоча на практиці зустрічаються випадки розгляду таких справ. Так, наприклад у 2007 році до суду було подано заяву про зміну дати народження усиновленої у 1992 році дитини. Заявниця бажала змінити дату народження усиновленої дитини в зв'язку з обставинами, які склались в їх сім'ї та які не відповідають інтересам дитини, а саме: синові заявниці було розголошено таємницю усиновлення, після чого з'явились ускладнення в сім'ї, в їх стосунках. Під час судового засідання було встановлено, що мова йде про повернення дійсної дати народження. Сам усиновлений не заперечував щодо зміни його дати народження. Справа розглядалась без участі органів опіки та піклування, із визначенням у якості заінтересованої особи представника органу реєстрації актів цивільного стану (який не з'явився у судове засідання і просив справу розглянути без його участі). З'ясувавши обставини справи, суд задовольнив заяву.

7. У судовій практиці мають місце справи, коли суди при розгляді справ про усиновлення не надають належної уваги щодо визначення в частині запису усиновлювачів батьками, зміни прізвища, імені чи по батькові дитини. Тільки вказується про це у резолютивній частині рішення, що знижує доцільність нормативного закріплення необхідності детального вивчення відповідності таких змін для самої дитини.

Недостатньо коректним є формулювання рішень судів у справах про усиновлення, в яких вказується на те, що суд вирішує: "Присвоїти малолітньому (малолітнім, неповнолітньому, неповнолітнім): прізвище …, ім'я …", "Привласнити дитині прізвище …, по батькові …", адже до повноважень суду входить питання лише щодо зміни прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження особи, що усиновлюється. Присвоєння (визначення) прізвища, імені та по батькові дитини здійснюється у порядку, встановленому ст. ст. 145 - 147 СК України.

Не зовсім правильною була позиція суду, за якою він визнав, що вимоги заявників в частині внесення змін в актовий запис про народження дитини, де записати їх батьками дитини, змінити прізвище дитини і по батькові, місце народження, дату народження є правом усиновлювачів, і при задоволенні вимоги про усиновлення вони вважаються безспірними. Імперативна норма щодо зміни прізвища та по батькові дитини встановлена тільки у випадку запису усиновлювачів батьками дитини. У випадку зміни імені, дати та (або) місця народження суд обов'язково повинен визначити, наскільки такі зміни відповідають інтересам особи, яку усиновлюють.