Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя

1. Патронатний вихователь зобов'язаний:

1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;

2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

3) захищати дитину, її права та інтереси як опікун або піклувальник, без спеціальних на те повноважень.

Коментар:

Патронатним вихователям делеговані повноваження рідних батьків у сфері представництва інтересів дітей, оскільки згідно з чинним законодавством патронатні вихователі несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток дітей.

Патронатні вихователі повинні створити необхідні умови для фізичного, духовного розвитку дитини та для навчання. Створення всіх необхідних умов полягає у забезпеченні дитини можливості для повноцінного всебічного розвитку, для вільного доступу до всіх необхідних засобів навчання. Патронатний вихователь бере дитину на виховання в житлове приміщення, яке він або його сім'я займає на законних підставах.

Прийомні батьки діють без спеціальних на те повноважень.