Стаття 256(1). Прийомна сім'я

1. Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Коментар:

1. У коментованій статті дається визначення прийомної сім'ї. Визначення, запропоноване у ст. 2561 СК, неповне та дещо відмінне від того визначення, яке міститься в Законі України "Про охорону дитинства". У ст. 1 даного Закону зазначено, що прийомна сім'я - це сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. З аналізу чинного законодавства можна зробити висновок, що дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, перед переходом до прийомної сім'ї перебуває у дитячому закладі. Але в СК така умова прямо не встановлена. Лише аналіз другого абзацу ч. 2 ст. 2563 СК, в якому зазначено, що згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, дає змогу стверджувати, що дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, перебуває у дитячому закладі. У Положенні про прийомну сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 565 від 26 квітня 2002 року, міститься більш повне визначення прийомної сім'ї. Прийомна сім'я - це сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, яка добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 2 Загальних положень). Аналіз зазначених нормативних актів дозволяє говорити про те, що виховання дітей в прийомній сім'ї має деякі особливості, а саме: 1) виховання в прийомній сім'ї здійснюється на платній основі, оскільки згідно із п. 3 Загальних положень Положення про прийомну сім'ю у разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов; 2) існує кількісне обмеження прийняття у прийомну сім'ю дітей вихованців, їх не може бути більше 4-х, оскільки прийомною сім'єю є сім'я, в якій проживає та виховується від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сімейне виховання є пріоритетною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В умовах реформування існуючої системи виховання дітей зазначеної категорії прийомна сім'я визначена як одна із пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із Державною програмою реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 263-р.