Стаття 256(5). Дитячий будинок сімейного типу

1. Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Коментар:

1. У ст. 2565 СК зазначено, що дитячий будинок сімейного типу - це окрема сім'я, тобто поняття дитячий будинок сімейного типу розкривається за допомогою терміну сім'я. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (ч. 2 ст. 3 СК). Дитячий будинок сімейного типу створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі.

Дитячий будинок сімейного типу створюється з метою створення належних умов для виховання в сімейному оточенні та спільного проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

У тому випадку, коли дитячий будинок сімейного типу створюється особами, які перебувають у шлюбі, обов'язковою умовою є надання згоди на створення дитячого будинку сімейного типу обома з подружжя.

На виховання до дитячого будинку сімейного типу можуть бути передані діти, які мають статус дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Слід зазначити що діти, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, можуть перебувати та виховуватися в дитячому будинку сімейного типу разом із рідними дітьми батьків-вихователів.

Особливою вимогою до дитячого будинку сімейного типу є кількість дітей, які передаються до нього на проживання та виховання. Згідно зі ст. 2565 СК до дитячого будинку сімейного типу для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання передається не менш як п'ять дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Щодо максимальної кількості дітей, які виховуються у дитячому будинку сімейного типу, то вона не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних (постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу").

У разі зменшення кількості вихованців внаслідок вибуття їх за віком або за інших причин вирішується питання про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями або переведення його в статус прийомної сім'ї.