Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім'ї на захист дітей

1. Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право на самозахист своїх малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки.

2. Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право звернутися за захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки до органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Коментар:

Коментована стаття регламентує правовідносини, що складають з приводу наділення таких осіб як сестра, брат, мачуха, вітчим та інші члени сім'ї на захист дітей.

Відповідно до змісту статті вказані вище особи наділені правом на самозахист своїх малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки та правом на звернення до компетентних органів держави за таким захистом без спеціальних на те повноважень. Такими органами, окрім чітко виписаних у СК України суду та органів опіки і піклування є і інші органи державної влади та місцевого самоврядування, які в силу своєї компетенції зобов'язані захищати права та інтереси дитини і непрацездатної особи.

Гарантовані нормами статті 262 СК України форми реалізації права на захист дітей у формі самозахисту та юрисдикційного захисту є тотожними тим, що визначені у ст. ст. 258, 261 СК України (див. коментар до ст. 258 Кодексу).