Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю

1. Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда.

2. Повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язані піклуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали їм матеріальну допомогу.

Такий обов'язок мають особи і щодо тих, з ким вони проживали однією сім'єю до досягнення повноліття.

Коментар:

Коментована стаття передбачає обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю. Виходячи з цього, в системі особистих немайнових прав та обов'язків інших членів сім'ї та родичів є наступні форми зобов'язань: зобов'язання щодо виховання, зобов'язання щодо спілкування, зобов'язання щодо захисту та зобов'язання щодо піклування.

Ч. 1 статті визначає обов'язок внуків та правнуків піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. Зміст статті свідчить про те, що вказаний обов'язок покладається на внуків і правнуків, незалежно від того, досягли вони повноліття чи ні. Це свідчить про певну недосконалість конструкції статі, оскільки важко говорити про виконання цього обов'язку, для прикладу, малолітньою особою, яка не лише сама потребує піклування, але й в силу свого віку не може реалізувати такого роду зобов'язання. Очевидно більш правильним було б покладення цього обов'язку лише на повнолітніх внуків та правнуків. Реалізація зазначеного обов'язку може проявлятися у спілкуванні з бабою, дідом, прабабою, прадідом, їх турботі про них, певній допомозі по домашньому господарству тощо. Він не залежить від виконання подібних зобов'язань у минулому з боку діда, баби, прабаби, прадіда та від можливих колишніх правовідносин по утриманню, а ґрунтується на положеннях законодавця про зміцнення сім'ї як первинного осередку суспільства та союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов'язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім'ї, побудові сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові, поваги, взаємодопомоги та підтримки (ч. 2 ст. 1 СК України).

Частини 2 і 3 коментованої статті покладають обов'язок по піклуванню на повнолітніх брата, сестру, пасинка, падчерку та фактичного вихованця (у разі проживання із вихователем однією сім'єю до досягнення повноліття) щодо брата, сестри, вітчима, мачухи, але за умови, що останні їх виховували та надавали матеріальну допомогу. У даному випадку є відмінність у реалізації вказаного обов'язку, порівняно із ч. 1 коментованої статті, яка не вимагає наявності умов по вихованню та матеріальній підтримці у минулому, щодо осіб, які на даний час наділяються таким обов'язком (повнолітні брат, сестра, пасинок, падчерка, фактичний вихователь).