Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима

1. Повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу.

2. Обов'язок падчерки, пасинка по утриманню мачухи, вітчима виникає, якщо у мачухи, вітчима немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або якщо ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.

Коментар:

1. Коментована стаття встановлює зворотній до передбаченого у ст. 268 СК України обов'язок падчерки та пасинка утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, що потребують матеріальної допомоги.

ідставою для виникнення аліментного обов'язку падчерки, пасинка по утриманню мачуху, вітчима є сукупність наступних умов:

1) повнолітність та достатній для надання матеріальної допомоги рівень забезпеченості падчерки та пасинка;

2) непрацездатність мачухи чи вітчима (за станом здоров'я - інвалідність 1, 2 чи 3 груп чи у зв'язку з досягнення пенсійного віку);

3) потреба мачухи та вітчима в отриманні матеріальної допомоги;

4) відсутність у мачухи чи вітчима чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або наявність поважних причин, враховуючи які такі особи не можуть надавати їм належного утримання;

5) систематичність надання вітчимом чи мачухою матеріальної допомоги падчерці чи пасинку протягом не менше п'ятирічного терміну.

2. Для набуття мачухою чи вітчимом права на аліменти одних лише відносин з пасинком чи падчеркою недостатньо. Так само як і у випадку з фактичними вихователями, досить тісні відносини між зазначеними членами родини можуть виникнути, тільки якщо вітчим чи мачуха тривалий час і належним чином виховували свого пасинка чи падчерку. Якщо ж тривалість виховання не перевищує п'яти років чи мачуха або вітчим не надавали матеріальної допомоги своїй падчерці чи пасинку право на аліменти у таких осіб не виникає.

Обов'язок по утриманню мачухи, вітчима виникає у падчерки чи пасинка за умови відсутності у них чоловіка, дружини, повнолітніх сина чи дочки, тобто аліментнозобов'язаних осіб першої черги та осіб, що належать до кола аліментнозобов'язаних другої черги - братів чи сестер. Обов'язок по утриманню мачухи, вітчима може виникнути також тоді, коли є хоча б хтось із зазначених осіб, але вони недостатньо матеріально забезпечені чи з інших поважних причин не можуть надавати матеріальну допомогу мачусі чи вітчиму.

Коментована стаття, однак, не містить вимогу щодо працездатності падчерки чи пасинка як підстави виникнення у них аліментних зобов'язань. Тому за змістом ст. 270 обов'язок по утриманню мачухи чи вітчима може покладатися на повнолітніх, проте непрацездатних падчерки чи пасинка за умови наявності у них можливості надання матеріальної допомоги мачусі чи вітчиму.