Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати

1. Якщо матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачує аліменти, чи особи, яка їх одержує, змінився, суд може за позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів або звільнити від їх сплати.

Суд може звільнити від сплати аліментів осіб, зазначених у статтях 267 - 271 цього Кодексу, за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Коментар:

1. Суд визначає розмір аліментів з урахуванням матеріального та сімейного стану платника та одержувача аліментів, тому якщо матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачує аліменти, чи особи, яка їх одержує, змінився, суд за позовом будь-кого з них може змінити встановлений розмір аліментів або звільнити від їх сплати.

При цьому зміна матеріального чи сімейного стану платника та одержувача аліментів сама по собі не призводить до припинення виконання чи зміни рішення суду щодо призначення аліментів. Аліменти у збільшеному чи зменшеному розмірі можуть стягуватися лише на підставі нового рішення суду, постановленого за позовом одержувача чи платника аліментів.

Зміна умов виникнення обов'язку по утриманню інших членів родини може мати наслідком автоматичне припинення аліментного обов'язку. У такому випадку рішення суду не вимагається. Наприклад, досягнення повноліття братом чи сестрою (у разі їх працездатності) є підставою для припинення обов'язку по їх утриманню, згідно ч. 1 ст. 267 СК України. Так само як і повноліття внука має наслідком припинення обов'язку баби чи діда по його утриманню (ст. 265 СК України).

Проте в інших випадках за наявності обставин, що мають істотне значення суд вправі звільнити інших членів сім'ї та родичів від сплати аліментів. До них належить істотне погіршення матеріального стану платника чи його покращення в одержувача аліментів, зміна сімейного стану одержувача аліментів в силу, якого виникають обов'язки по утриманню в інших осіб та інші. Так, суд може звільнити від сплати аліментів брата у разі одруження непрацездатної сестри з особою, що здатна надавати їй матеріальну допомогу.