Стаття 572. Обмеження, пов'язані із службою в митних органах, організаціях

1. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби посадовими особами митної служби України, визначаються законом.

2. Посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств, контроль за діяльністю яких відповідно до розділу XV цього Кодексу покладено на митні органи, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.