Стаття 573. Спеціальні звання митної служби України

1. У митній службі України присвоюються такі спеціальні звання відповідно до займаних посад:

1) дійсний державний радник митної служби;

2) державний радник митної служби 1 рангу;

3) державний радник митної служби 2 рангу;

4) державний радник митної служби 3 рангу;

5) радник митної служби 1 рангу;

6) радник митної служби 2 рангу;

7) радник митної служби 3 рангу;

8) інспектор митної служби 1 рангу;

9) інспектор митної служби 2 рангу;

10) інспектор митної служби 3 рангу;

11) інспектор митної служби 4 рангу;

12) інспектор митної служби;

13) молодший інспектор митної служби.

2. Спеціальне звання дійсного державного радника митної служби присвоюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

3. Спеціальні звання державного радника митної служби 1, 2, 3 рангів присвоюються Президентом України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

4. Спеціальні звання радника митної служби 1, 2, 3 рангів посадовим особам та іншим працівникам митних органів та організацій, а також спеціальні звання інспекторів митної служби 3, 4 рангів, інспекторів митної служби випускникам спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби України присвоюються керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

5. Спеціальні звання інспекторів митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, інспекторів митної служби та молодших інспекторів митної служби (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті) присвоюються керівниками відповідних митних органів (за винятком митних постів).

6. Спеціальні звання митної служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, визначених Кримінальним кодексом України.

7. Перелік посад у митних органах, організаціях, перебування на яких передбачає присвоєння спеціальних звань митної служби, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з рангами державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України.