Стаття 586. Житлове забезпечення посадових осіб митної служби України

1. Посадовим особам митної служби України надається службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам митної служби України, які переводяться на роботу в іншу місцевість, а також випускникам вищих навчальних закладів, які одержали направлення на роботу до митних органів, організацій, розташованих в іншій місцевості, службове житло надається невідкладно.