Стаття 29. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

1. Суд, який постановив вирок про позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, після набрання ним законної сили направляє копію вироку органові чи посадовій особі, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас.

2. Після одержання копії вироку, яким засудженого позбавлено військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, орган чи посадова особа, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, вносить до відповідних документів запис про позбавлення засудженого цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу і вживає заходів до позбавлення його всіх прав і пільг, пов'язаних з цим званням, рангом, чином або кваліфікаційним класом.

3. Стосовно військовослужбовця запасу копія вироку надсилається до військового комісаріату за місцем його проживання.

4. Орган або посадова особа протягом місяця з дня одержання копії вироку сповіщає суд, який постановив вирок, про його виконання.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу здійснення якого передбачено у два етапи. 

На першому етапі, з метою реалізації призначеного покарання, суд, який постановив вирок про позбавлення відповідного звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, після набрання вироком законної сили направляє копію вироку органові чи посадовій особі, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас. Для виконання цього виду покарання стосовно військовослужбовців запасу копія вироку надсилається до військового комісаріату за місцем проживання засудженого (частини 1 та 3 ст. 29 КВК України).

На другому етапі орган чи посадова особа, які присвоїли засудженому звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, отримавши копію вироку суду, яким засудженого його позбавлено, вносять до відповідних документів запис про позбавлення засудженого цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу і вживають заходів до позбавлення його всіх прав і пільг, пов'язаних з цим званням, рангом або кваліфікаційним класом (ч. 2 ст. 29 КВК України).

Згідно ч. 4 ст. 29 КВК України відповідний орган або посадова особа протягом місяця з дня одержання копії вироку повинні сповістити суд, який постановив вирок, про його виконання.

Суд, який постановив вирок про позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, після набрання ним законної сили направляє копію вироку органові чи посадовій особі, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас.

Після одержання копії вироку, яким засудженого позбавлено військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, орган чи посадова особа, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, вносить до відповідних документів запис про позбавлення засудженого цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу і вживає заходів до позбавлення його всіх прав і пільг, пов'язаних з цим званням, рангом, чином або кваліфікаційним класом.

Стосовно військовослужбовця запасу копія вироку надсилається до військового комісаріату за місцем його проживання.

Орган або посадова особа протягом місяця з дня одержання копії вироку сповіщає суд, який постановив вирок, про його виконання.