Стаття 33. Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності

Органи, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності, зобов'язані не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду анулювати дозвіл на заняття тим видом діяльності, яка заборонена засудженому, вилучити відповідний документ, який надає даній особі право займатися певним видом діяльності, і повідомити про виконання вимог вироку суду кримінально-виконавчу інспекцію.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на зайняття певними видами діяльності. Відповідно до даної статті КВК України органи, які мають право анулювати дозвіл на зайняття певними видами діяльності, зобов'язані: 

- не пізніше 3-х днів після одержання копії вироку суду анулювати дозвіл на зайняття тим видом діяльності, яка заборонена засудженій особі;

- вилучити відповідний документ, який дає даній особі право займатися певним видом діяльності (наприклад, керувати транспортними засобами - ДДАІ);

- вилучити відповідний документ та предмети, заборонені судом для зберігання та використання (наприклад, вогнепальна та холодна зброя - дозвільна система органів внутрішніх справ);

- негайно письмово повідомити про виконання вимог вироку суду інспекцію. 

У разі невиконання таким органом вимог вироку суду працівник інспекції направляє про це інформацію прокуророві для відповідного реагування.