Стаття 47. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

1. Суд, який постановив вирок про службове обмеження для військовослужбовця, після набрання ним законної сили направляє копію вироку командиру військової частини, де проходить службу засуджений військовослужбовець.

2. Після одержання копії вироку командир військової частини видає відповідний наказ, у якому зазначається розмір відрахувань в доход держави з грошового утримання засудженого військовослужбовця, строк, протягом якого він не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, а також який строк не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Наказ оголошується по військовій частині і доводиться до відома засудженого військовослужбовця.

3. Про прийняття вироку до виконання командир військової частини протягом трьох днів сповіщає суд, який постановив вирок.

4. За три дні до закінчення встановленого вироком суду строку службового обмеження для військовослужбовця командир військової частини видає наказ про припинення його виконання із зазначенням дати припинення.

5. Засуджені, які відбувають покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби із зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира військової частини і висновком військово-лікарської комісії.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. Військовослужбовцями є особи, які проходять військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Військова служба - це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних для неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців чітко визначений КВК України. Закон не визначає, з якого моменту повинен відраховуватись початок відбування покарання у виді службових обмежень, проте, оскільки відрахування будуть здійснюватись на підставі та з моменту видання відповідного наказу командиром військової частини, саме з цього часу і повинен відраховуватись строк покарання.

Про прийняття вироку до виконання командир військової частини протягом трьох днів сповіщає суд, який постановив вирок. За 3 дні до закінчення встановленого вироком суду строку службового обмеження для військовослужбовця командир військової частини видає наказ про припинення його виконання із зазначенням дати припинення.

Засуджені, які відбувають покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира військової частини і висновком військово-лікарської комісії.

Однак відбуття призначеного строку покарання є не єдиною підставою для звільнення військовослужбовця. Припинення виконання цього покарання можливо також достроково при застосуванні:

1) умовно-дострокового звільнення, передбаченого ст. 82 КК України. Слід звернути увагу, відповідно до ч. 3 ст. 154 КВК України, на командира військової частини або іншого начальника, який видав наказ про виконання покарання, покладено обов'язок після відбуття засудженим установленої ст. 81 КК України частини строку покарання в місячний термін розглянути питання щодо можливості представлення особи до умовно-дострокового звільнення. При розгляді цього питання судом, засуджений військовослужбовець може бути звільнений і від додаткового покарання;

2) звільнення через хворобу (ч. 3 ст. 84 КК України). Процедура такого звільнення передбачена ч. 5 ст. 47 КВК України, за якою засуджені, що відбувають покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби із зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира військової частини і висновком військово-лікарської комісії.

Розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби у Збройних Силах України визначені Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 04.01.94 р. N 2 (в редакції наказу Міністра оборони України від 12.07.99 р. N 207).

Зокрема, звільненню підлягають особи, що мають: інфекційні та паразитарні хвороби; новоутворення; ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин; хвороби крові і кровотворних органів; розлади психіки та поведінки; хвороби: нервової системи, ока та придаткового апарату, вуха та соскоподібного відростка, системи кровообігу, дихальної системи, органів травлення, сечостатевої системи, шкіри та підшкірної клітковини, кістково-м'язової системи та сполучної тканини; травми, отруєння і деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників; вагітність, пологи та післяпологовий період; природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії;

3) за амністією чи помилуванням (ст. 85 - 87 КК України).

У названих випадках звільнення засудженого відбувається у день надходження відповідних документів, а якщо вони отримані після закінчення робочого дня - вранці наступного дня. У ці ж строки повинен бути виданий і наказ командира військової частини про припинення виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовця.

До засуджених військовослужбовців під час відбування покарання у виді службових обмежень застосовуються всі засоби виправлення, передбачені ст. 6 КВК України. У їх числі суспільно-корисна праця (військова справа), а також виховна робота, спрямована на формування та збереження навичок військової служби, профілактику та попередження агресивної поведінки засуджених, усвідомлення провини за вчинений злочин.

Основними формами соціально-психологічної та виховної роботи із засудженими військовослужбовцями є: індивідуальна робота; гуманітарна та культурно-виховна робота; правове виховання. Засуджений військовослужбовець, поряд із заходами індивідуального характеру, приймає участь й у загальних планових заходах, які здійснюються у військовому підрозділі.