Стаття 52. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці

Засуджені можуть залучатися без оплати праці до робіт з благоустрою арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення арештних домів продовольством.

До цих робіт засуджені залучаються, як правило, в порядку черговості і не більш як на дві години на день.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає процедуру залучення до праці осіб, засуджених до арешту.

Адміністрація установи має право залучати засуджених до робіт з господарського обслуговування установи без оплати їхньої праці, але не більш як на 2 години на день.

Під господарським обслуговуванням розуміється збирання сміття, дрібний ремонт приміщень, меблів, господарського інвентарю, робота в пральні, лазні та на інших господарських об'єктах.

Облік робочого часу здійснюється сумарно. Роботи виконуються, як правило, у порядку черговості, особливо в камерах.

Засуджені виводяться на роботу, де встановлюються додаткові засоби нагляду та забезпечується надійна ізоляція, щоб зазначені особи в період роботи не могли вступати в контакти з іншими засудженими.