Стаття 66. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних організаціях

1. Засуджені, які відбувають покарання у виді обмеження волі, можуть створювати самодіяльні організації засуджених і брати участь в їх роботі.

2. У виправних центрах забороняється діяльність політичних партій та профспілок.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає участь засуджених до покарання у виді обмеження волі у самодіяльних організаціях. Така, участь засуджених у самодіяльних організаціях має бути добровільною справою кожного засудженого. Поряд з цим, чинним законодавством визначено, що соціальна, корисна активність засудженого під час відбування покарання заохочується адміністрацією виправного центру і враховується при визначенні ступеня його виправлення.

Створення самодіяльних організаціях залежить від ініціативи самих засуджених, Важливо, щоб їх діяльність не суперечила порядку і умовам відбування покарання у виді обмеження волі. Головна мета самодіяльних організаціях надання допомоги адміністрації виправного центру у формуванні у засуджених духовного, культурного та професійного розвитку.

Важливо наголосити, що засуджені, які входять до складу самодіяльних організаціях, не користуються ніякими додатковими пільгами і не звільняються від основної роботи.

У виправних центрах чинне законодавство забороняє діяльність політичних партій та профспілок, оскільки Закон України "Про політичні партії в Україні" не допускає їх створення і діяльність в органах виконавчої та судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, у державних установах і організація тощо. Оскільки виправний центр є державною установою, дія цього закону має пряму дію і на його діяльність. Щодо профспілок, вважається, що статутна їх діяльність згідно Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" може створити певні проблеми для виправних центрів і тим самим порушуватиме порядок і умови відбування засудженими покарання у виді позбавлення волі.