Стаття 81. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців

1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі заходи заохочення:

подяка;

зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

надання одного додаткового короткострокового побачення;

нагородження цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення;

зарахування до числа тих, хто виправляється.

2. Засуджені військовослужбовці, які сумлінною поведінкою і ставленням до праці та військової служби довели своє виправлення, можуть бути представлені командиром дисциплінарного батальйону в установленому законом порядку до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає, визначення заходів заохочення, як одного із засобів впливу на поведінку засуджених військовослужбовців, з метою їх виправлення. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до засуджених військовослужбовців згідно чинного законодавства можуть бути застосовані такі заходи заохочення:

- подяка;

- зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

- надання одного додаткового короткострокового побачення;

- нагородження цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення;

- зарахування до числа тих, хто виправляється.

Засуджені військовослужбовці, які сумлінною поведінкою і ставленням до праці та військової служби довели своє виправлення, можуть бути подані командиром ДБ у встановленому законом порядку до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Проте, як виняток, командуючий військами військового округу (оперативного командування), командуючий Військово-Морськими Силами України мають право зараховувати час перебування в ДБ до строку військової служби: особам, які оволоділи військовою спеціальністю, добре знають і чітко виконують вимоги військових статутів та бездоганно несуть службу після звільнення з ДБ; особам, звільненим з ДБ, якщо вони, відбуваючи покарання, твердо стали на шлях виправлення, виявили високу дисциплінованість і чесне ставлення до праці та військової служби.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарного батальйону до строку військової служби може бути подано: командиром частини (корабля), до якої прибув звільнений з ДБ, не раніше як через чотири місяці після прибуття його до частини (на корабель); командиром дисциплінарного батальйону щодо осіб, ровесники яких звільнені в запас, - за один - два місяці до закінчення строку покарання.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку строкової військової служби цим особам, звільненим умовно-достроково, доповідають відповідному командуючому не пізніше як через три дні після винесення судом ухвали.

Осіб, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково, яким згідно з п. 62 Положення про дисциплінарний батальйон час перебування у дисциплінарному батальйоні зараховано до строку строкової військової служби, та осіб, які підлягають звільненню у зв'язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони вже відслужили встановлені Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" строки військової служби.

Осіб, щодо яких командиром дисциплінарного батальйону порушено клопотання про зарахування часу відбування покарання до строку строкової військової служби, після звільнення з дисциплінарного батальйону до прийняття рішення виводять із зони тримання засуджених і розміщують у підрозділах забезпечення.

Осіб, які відбули покарання у дисциплінарному батальйоні або достроково звільнені з нього, визнають такими, що не мають судимості. Осіб, звільнених з дисциплінарного батальйону умовно-достроково, такими, що не мають судимості, визнають після закінчення невідбутої частини строку покарання.