Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях

1. Відповідно до закону в колоніях здійснюється оперативно-розшукова діяльність, основним завданням якої є пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою:

забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб;

попередження і виявлення злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання;

вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень;

надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність або кримінальне провадження, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів.

2. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань.

 

Коментар:

 

Стаття, що коментується, визначає оперативно-розшукову діяльність в колоніях. Оперативні підрозділи в колоніях центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань здійснюють оперативно-розшукову діяльність в інтересах виявлення та попередження злочинних проявів в установах виконання покарань, а в разі вчинення злочинів - з метою їх розкриття і розслідування. Оперативні підрозділи виявляють умови та причини, які сприяють порушенням режиму відбування покарань, здійснюють заходи протидії намаганням окремих засуджених встановити нелегальні зв'язки з особами, що знаходяться на волі і ведуть протиправну поведінку, з їх родичами і близькими, вживають заходів щодо запобігання проникненню на територію установ виконання покарань грошей, наркотиків, алкоголю, зброї, інших недозволених предметів.

Особливим завданням оперативних підрозділів установ виконання покарань є запобігання втечам засуджених, захопленню заручників, а в разі вчинення таких злочинів оперативні підрозділи займаються збиранням інформації щодо встановлення можливих місць перебування втікачів та їх затримання, звільнення заручників.

З метою виявлення умов, що можуть негативно впливати на діяльність установ виконання покарань, оперативні підрозділи проводять оперативно-розшукові заходи не тільки в самих установах, а й серед населення навколишньої території. У ході їх проведення використовуються різні інформаційні системи, відео- та аудіо запис, кіно- та фотозйомка, а також технічні та інші засоби, що не спричиняють шкоду життю і здоров'ю людей та навколишньому середовищу.

Оперативні підрозділи Державного департаменту з питань виконання покарань здійснюють оперативно-режимні заходи зі збору оперативної інформації в установах виконання покарань з метою надання допомоги органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам в розкритті злочинів відповідно до їх підслідності, в тому числі і за нерозкритими злочинами минулих років.

Оперативно-розшукова діяльність є видом діяльності, що здійснюється оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань гласно та негласно.