Стаття 155. Правовий статус осіб, які відбули покарання

Особи, які відбули покарання, несуть обов'язки і користуються правами, встановленими для громадян України, з обмеженнями, що передбачені для осіб, які мають судимість. Такі обмеження можуть бути передбачені тільки законом.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає правовий статус осіб, які відбули покарання. Слід вважати, що дана категорія осіб, після відбуття встановленого судом строку покарання, несе обов'язки і користуються правами, встановленими для громадян України, з обмеженнями, що передбачені для осіб, які мають судимість.

Такі обмеження можуть бути передбачені тільки законом. Обмеження слід розуміти, як особливе положення особи, яка відбула покарання. Дане положення встановлює певні межі чого-небудь, тобто, особа, яка має судимість, до її зняття або погашення не може виконувати певні функції чи користуватися певним правом.

Судимість - це такий правовий стан особи, який виникає у разі її засудження до конкретної міри покарання за вчинений нею злочин.