Авторский коллектив комментария к Уголовному кодексу Украины

Авторський колектив коментарю
до Кримінального кодексу України

1.

БОЙКО
Андрій Михайлович

- к. ю. н., доцент, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

розділ XII (статті 74 - 84 - у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 85 - 87 - у співавторстві з Дудоровим О. О.) Загальної частини;
розділ XVIII (статті 371 - 373 - у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 374 - 380, 381, 383 - 385, 387, 389, 391 - 394, 396) Особливої частини КК.

2.

БРИЧ
Лариса Павлівна

- к. ю. н., доцент Львівського національного університету імені Івана Франка

розділ XV (статті 341 - 346, 351) Особливої частини КК.

3.

ГРИЩУК
Віктор Климович

- д. ю. н., професор, заслужений юрист України, перший проректор Львівського державного університету внутрішніх справ

розділи X, XI (статті 65 - 69, 70 - 73) Загальної частини;
розділ II (статті 115, 116 - у співавторстві з Мельником М. І., статті 117, 119, 120, 129) Особливої частини КК.

4.

ДУДОРОВ
Олександр Олексійович

- д. ю. н., професор, професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

розділи III (статті 13 - 17), IX, XII (статті 85 - 87 - у співавторстві з Бойком А. М.) Загальної частини;
розділи II (статті 130 - 134, 138 - 140), IV, VI (статті 1881 і 1971 - у співавторстві з Мельником М. І.), VII (ст. 201 - у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 202 - 205, 207 - 213, 215 - 216, 222, 229, 233, 235), VIII, XV (статті 348, 350, 356 - 358, 360), XVIII (ст. 388) Особливої частини КК.

5.

МЕЛЬНИК
Микола Іванович

- д. ю. н., професор, заслужений юрист України, керівник служби Голови Верховного Суду України

розділ VI Загальної частини;
розділи II (статті 115, 116 - у співавторстві з Грищуком В. К., статті 118, 121 - 126, 128), V (ст. 161 - у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 157 - 160, 162 - 175, 178 - 184), VI (статті 1881 і 1971 - у співавторстві з Дудоровим О. О., статті 185 - 187, 189 - 197, 198), XV (статті 347, 352 - 355), XVII, XVIII (ст. 382 - у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 377 - 379, 386, 395, 397 - 400) Особливої частини КК, редагування.

6.

МУЗИКА
Анатолій Ананієвич

- д. ю. н., професор, заступник керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України

розділи IV, V, XIV Загальної частини;
розділ XIII (статті 305 - 324) Особливої частини КК.

7.

НАВРОЦЬКИЙ
В'ячеслав Олександрович

- д. ю. н., професор, декан факультету Львівського державного університету внутрішніх справ

розділи XIII, XV Загальної частини;
 розділи IX - XII Особливої частини КК.

8.

РИШЕЛЮК
Андрій Миколайович

- к. ю. н., доцент, заслужений юрист України, заступник керівника Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України

розділи I, VII, VIII Загальної частини;
розділи VII (статті 199 - 200, 206, 214, 217 - 221, 223 - 228, 231 - 2321, 234), XVI Особливої частини КК.

9.

ХАВРОНЮК
Микола Іванович

- д. ю. н., доцент, заслужений юрист України, заступник керівника апарату - начальник правового управління Верховного Суду України

розділи II, III (статті 11, 12), XI (ст. 691), XII (статті 74 - 84 - у співавторстві з Бойком А. М.) Загальної частини;
розділи I
, II (статті 127, 135 - 137, 141 - 145), III, V (ст. 161 - у співавторстві з Мельником М. І., статті 176 - 177), VII (ст. 201 - у співавторстві з Дудоровим О. О.), XIII (статті 325 - 327), XIV, XV (статті 338 - 340, 349, 359), XVIII (статті 371 - 373 - у співавторстві з Бойком А. М., ст. 382 - у співавторстві з Мельником М. І., ст. 390), XIX, XX Особливої частини КК, алфавітно-предметний покажчик, редагування.