Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування

На підставі закону про амністію або акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань.

 

Коментар:

Амністія і помилування - це складові частини міжгалузевого правового інституту вибачення державою осіб, які вчинили злочинні діяння з повним або частковим анулюванням правових наслідків вчиненого злочину, яке здійснюється у судовому або позасудовому порядку. Існуванням цього інституту, який передусім має кримінально-правове значення, слід завдячувати принципам гуманізму й економії кримінально-правової репресії.

Амністію і помилування слід відрізняти від реабілітації - проголошення невинуватості осіб, несправедливо репресованих у судовому або позасудовому порядку, із поновленням їх прав.

Більш докладно про амністію і помилування див. коментар до статей 86 і 87.

* * *

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. (глава 32).

Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17 квітня 1991 р.

Постанова Верховної Ради України "Про тлумачення Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 24 грудня 1993 р.