Стаття 159(1). Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)

1. Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками, виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками, або оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) кандидатом, його уповноваженим представником, довіреною особою кандидата чи уповноваженою особою з порушенням встановленого законом порядку -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати.

Коментар:

1. Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є встановлений законом порядок фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку), яким забезпечується рівність виборчого права. Відповідно до Конституції та виборчих законів України вибори є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі (рівність пасивного виборчого права) забезпечується, зокрема, забороною використання для фінансування виборчої кампанії у передбаченому законом порядку інших коштів, крім коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, виділених на підготовку та проведення виборів, та коштів виборчих фондів відповідних суб'єктів виборчого процесу.

Предметом цього злочину є фінансова (матеріальна) підтримка, яка може мати вигляд грошових коштів, матеріальних цінностей (оргтехніки, комп'ютерів, меблів, палаток для здійснення передвиборної агітації тощо), послуг з виготовлення та поширення агітаційних матеріалів. Агітаційні матеріали можуть бути спрямовані на спонукання виборців голосувати як за, так і проти певного кандидата, партії (блоку). До таких матеріалів відносяться, зокрема: виборчі листівки, плакати, інші друковані видання та носії зовнішньої реклами, в яких/на яких розміщено матеріали передвиборної агітації, відеофільми, аудіо- та відеокліпи з політичною рекламою тощо.

2. Об'єктивна сторона порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) може виражатись у двох формах:

1) надання незаконної фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) (ч. 1 ст. 1591);

2) використання незаконної фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) (ч. 2 ст. 1591).

Надання незаконної фінансової (матеріальної) підтримки та її використання утворюють склад злочину, передбаченого цією статтею, якщо: а) вони стосуються здійснення виборчої кампанії; б) йдеться про виборчу кампанію кандидата, політичної партії (блоку).

Виборче законодавство не містить визначення поняття "виборча кампанія". Натомість воно використовує та визначає зміст такого поняття як "виборчий процес". Стосовно положень ст. 1591 виборчу кампанію можна визначити як складову виборчого процесу, яка полягає у здійсненні відповідними суб'єктами (кандидатами, політичними партіями (блоками)), визначених виборчим законодавством виборчих процедур з відповідного виду виборів - президентських, парламентських, місцевих. Під кандидатами у цій статті розуміються особи, які в установленому виборчим законодавством порядку зареєстровані кандидатами на пост Президента України, кандидатами у народні депутати України, кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови. Тобто, під категорію "кандидати" у цьому разі попадають кандидати, які балотуються як по одномандатних (мажоритарна система), так і багатомандатних виборчих округах (пропорційна система). Склад розглядуваного злочину утворює надання/використання фінансової (матеріальної) підтримки політичній партії (блоку), яка бере участь у виборчому процесі як його суб'єкт (на місцевих виборах - це місцева організація партії чи блок таких організацій). Разом з тим, об'єктивну сторону порушення порядку фінансування виборчої кампанії можуть утворювати дії щодо надання/використання фінансової (матеріальної) підтримки політичній партії (блоку) й поза межами виборчого процесу. Зокрема, це може мати місце тоді, коли така підтримка на порушення визначеного законом порядку фінансування діяльності політичних партій надається політичній партії для здійснення виборчої кампанії ще до початку виборчого процесу. Тобто для наявності складу злочину, передбаченого ст. 1591, момент надання вказаної підтримки не є важливим, основне - це її незаконний характер та спрямованість - для здійснення відповідним суб'єктом виборчої кампанії.

Надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку) утворює склад цього злочину, якщо вона здійснюється з порушенням встановленого законом порядку в один із способів, вказаних у ч. 1 ст. 1591, а саме шляхом: 1) передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками; 2) виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками; 3) оплати виготовлення чи поширення таких матеріалів.

Усі три способи вчинення цього злочину передбачають порушення виборчого законодавства в частині визначеного ним порядку фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів. За встановленим таким законодавством порядком витрати на підготовку та проведення виборів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України (президентські та парламентські вибори), місцевих бюджетів (місцеві вибори) та коштів виборчих фондів партій (блоків) і кандидатів. Формування виборчих фондів партій (блоків) і кандидатів здійснюється в порядку, строки, із джерел та у розмірах, визначених виборчим законодавством. Лише з цих фондів здійснюється передвиборна агітація кандидатів, партій (блоків).

Передача грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками передбачає надання кандидату, партії (блоку), по-перше, грошових коштів поза виборчим фондом, по-друге, матеріальних цінностей без будь-якої оплати з боку кандидата, партії (блоку) чи за оплату, яка необґрунтовано занижена. Питання про те, яка оплата за матеріальні цінності є необґрунтовано заниженою, є питанням факту і потребує свого вирішення з урахуванням визначення середньостатистичних розрахунків у конкретному регіоні, які стосуються передачі таких цінностей на умовах договорів купівлі-продажу, оренди чи на інших умовах.

Виготовлення або поширення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано заниженими розцінками, полягає у здійсненні вказаних виборчих процедур без оплати з виборчого фонду взагалі або з оплатою з такого фонду, яка провадилася за необґрунтовано заниженими розцінками. Особливістю цього способу злочинного порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) є те, що фінансова (матеріальна) підтримка вказаним суб'єктам виборчого процесу надається шляхом вчинення дій, спрямованих на забезпечення проведення передвиборної агітації, - суб'єкт злочину безпосередньо забезпечує виготовлення або поширення агітаційних матеріалів. Наприклад, суб'єкт виготовляє та/або розповсюджує виборчі листівки, плакати або інші агітаційні матеріали. Вирішення питання про обґрунтованість розцінок за виготовлення або поширення агітаційних матеріалів має здійснюватися у кожному конкретному випадку з урахуванням, зокрема, виду агітаційних матеріалів, способу їх виготовлення та поширення, існуючих в регіоні цін на такого роду послуги тощо. При цьому слід враховувати той факт, що виборче законодавство регламентує порядок встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок виборчих фондів кандидатів, партій (блоків) на президентських, парламентських та місцевих виборах. Так, на парламентських та місцевих виборах такі розцінки встановлюються відповідним ЗМІ і не можуть перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення виборів. При цьому ЗМІ можуть розраховувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу окремо для робочих днів окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.

Натомість при вчиненні цього злочину шляхом оплати виготовлення чи поширення агітаційних матеріалів суб'єкт злочину самостійно не здійснює виготовлення чи поширення таких матеріалів, а лише оплачує їх, діючи всупереч встановленому виборчим законодавством порядку фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів. Згідно з таким порядком фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з інших джерел ніж за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, спеціально виділених для підготовки та проведення виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів, партій (блоків), незалежно від наявності погодження з партіями(блоками) чи кандидатами, забороняється. Оплата виготовлення та поширення агітаційних матеріалів може здійснюватися лише із зазначених джерел і у спосіб та суб'єктами, визначеними виборчим законодавством.

Використання незаконної фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) передбачає використання у зазначених цілях грошових коштів або матеріальних цінностей, наданих для здійснення виборчої кампанії кандидатом, партією (блоком), з порушенням встановленого законом порядку. Таке використання може включати у себе будь-які витрати, які несе кандидат, партія (блок) при здійсненні своєї виборчої кампанії. Це можуть бути витрати, зокрема, на: здійснення передвиборної агітації, придбання та використання транспортних засобів і засобів зв'язку, обладнання, інвентарю, оргтехніки, оплати праці осіб, залучених кандидатом, партією (блоком) до здійснення їх виборчої кампанії.

Вживання у ч. 2 ст. 1591 поняття з порушенням встановленого законом порядку означає, що складом цього злочину охоплюється використання у виборчій кампанії як грошових коштів та матеріальних цінностей, що надаються поза виборчим фондом відповідного суб'єкта виборчого процесу, так і грошових коштів з виборчого фонду такого суб'єкта, але з порушенням встановленого законом порядку використання таких коштів. Зазначений порядок передбачає, зокрема, відповідні процедури відкриття рахунків виборчого фонду кандидата, партії (блоку), призначення розпорядників виборчого фонду, формування виборчого фонду, витрачання коштів такого фонду.

Надання та використання незаконної фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) утворюють склад злочину, передбаченого ст. 1591, лише у разі, якщо така підтримка надається або використовується у великому розмірі. Згідно з приміткою до ст. 1591 великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з описаних у диспозиціях частин 1 та 2 ст. 1591 дій.

3. Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1591, - загальний, а злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті,- спеціальний (кандидат, уповноважений представник кандидата, довірена особа кандидата, уповноважена особа). Порядок набуття та втрати статусу цих осіб визначається виборчим законодавством.

4. З суб'єктивної сторони злочин може бути вчинений лише з прямим умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є відповідна спрямованість надання фінансової (матеріальної) підтримки - для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку).

5. Кваліфікуючою ознакою злочину є його вчинення за попередньою змовою групою осіб. Про вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб див. ст. 28 та коментар до неї.

6. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку), яке тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 1591, слід відмежовувати від такого адміністративного правопорушення, як порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії, передбаченого ст. 21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. Останнє полягає у порушенні порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину. Таким чином, вказане адміністративне правопорушення може мати місце лише у разі, по-перше, коли воно вчинене у формі надання фінансової (матеріальної) підтримки, по-друге, коли така підтримка надається не у великому розмірі, по-третє, коли відсутні інші ознаки складу злочину, передбаченого ст. 1591.

* * * 

Закон України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999 року.

Закон України "Про вибори народних депутатів України" в редакції від 7 липня 2005 року (статті 11, 68, 69).

Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 року (розділ XII).

Закон України "Про політичні партії" від 5 квітня 2001 року (розділ IV).