Стаття 203(1). Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

1. Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, - караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, - караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва.

Примітка. Під значним розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 

Коментар:

 

1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є регламентований законодавством порядок здійснення такої господарської діяльності, як виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання і сировини для їх виробництва. Додатковим об'єктом злочину виступає авторське право і суміжні права.

2. Предметом злочину є: 1) диски для лазерних систем зчитування; 2) матриці для таких дисків; 3) обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування; 4) сировина для такого виробництва.

Диск для лазерних систем зчитування - це будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації. Лазерною системою зчитування є система, яка дає змогу відтворити інформацію, записану на оптичних носіях у цифровій формі, за допомогою лазерних технологій. Про поняття об'єктів авторського та суміжних прав див. коментар до ст. 176.

Матриця - це матеріальний носій у вигляді штампа або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва.

Сировиною для виробництва дисків для лазерних систем зчитування є оптичний полікарбонат.

До основних вузлів відповідного обладнання належать прес-форма для термопластавтоматів інжекційного штампування дисків та матриці і штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків.

3. З об'єктивної сторони злочин полягає у вчиненні однієї з вказаних альтернативно дій із відповідними предметами: 1) виробництво; 2) експорт; 3) імпорт; 4) зберігання; 5) реалізація; 6) переміщення. Вказані дії можуть тягнути відповідальність за ст. 2031, якщо вони вчинені незаконно, тобто з порушенням вимог законодавства, що регулює виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для виробництва дисків.

Виробництво дисків - це діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, матриць, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та (або) суміжних прав, або без запису, а також діяльність, пов'язана з реалізацією дисків або матриць власного виробництва. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов.

Ліцензія на строк 3 роки видається суб'єкту господарської діяльності, який виконав законодавчі вимоги і подав органу ліцензування документально підтверджені дані про: 1) власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній); 2) власні або орендовані виробничі та складські приміщення. Ліцензія на господарську діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць видається із зазначенням окремих робіт, що можуть виконуватися в межах виду господарської діяльності, а саме: 1) виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць; 2) виробництво дисків для лазерних систем зчитування; 3) виробництво матриць на диски для лазерних систем зчитування. Орган ліцензування (Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії. Вказаний код надається виробнику дисків з метою визначення (ідентифікації) цього виробника та вироблених ним дисків.

Під незаконним виробництвом дисків для лазерних систем зчитування треба розуміти виробництво взагалі без отримання належної ліцензії, з використанням тимчасово припиненої або анульованої ліцензії або з порушенням ліцензійних умов (наприклад, не на ліцензованому обладнанні, не у ліцензованих приміщеннях, без нанесення на диски із записом інформації спеціального ідентифікаційного коду, без дозволу осіб, яким належить авторське право та (або) суміжні права, невиконання вимог щодо технологічного забезпечення виробником нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів ліцензованим обладнанням).

Кримінально карані дії з дисками для лазерних систем зчитування, які поєднуються із незаконним відтворенням та (або) розповсюдженням комп'ютерних програм і баз даних, фонограм, відеограм, інших об'єктів авторського і суміжних прав, треба кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 2031 і ст. 176,- за наявності всіх ознак цих злочинів.

Про поняття експорту див. коментар до ст. 207. Імпорт - це купівля українськими суб'єктами ЗЕД в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Законодавство, присвячене особливостям державного регулювання розглядуваної господарської діяльності, забороняє експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для виробництва дисків без ліцензії. Ліцензія на експорт, імпорт дисків і матриць видається на строк 3 роки. Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та сировини для виробництва дисків і матриць видається суб'єкту господарської діяльності за наявності зовнішньоекономічного договору.

Під незаконним експортом та імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання і сировини для їх виробництва треба розуміти експорт або імпорт вказаних предметів без наявності ліцензії на цей вид господарської діяльності або з порушенням ліцензійних умов провадження такої діяльності (наприклад, без наявності на експортованих або імпортованих дисках і матрицях спеціальних ідентифікаційних кодів, експорт чи імпорт дисків для лазерних систем зчитування без додержання прав інтелектуальної власності).

У разі, коли здійснюваний з порушенням законодавства експорт або імпорт дисків для лазерних систем зчитування і матриць, обладнання та сировини для їх виробництва набуває вигляду переміщення таких товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене за наявності підстав слід кваліфікувати не за ст. 2031, а за ст. 201 як контрабанду. У разі віднесення оптичного полікарбонату до стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством у тому чи іншому році встановлені відповідні правила вивезення за межі України (див. коментар до ст. 201), незаконне переміщення оптичного полікарбонату через митний кордон будь-яким способом має розцінюватись як контрабанда незалежно від вартості такого товару.

Дія Закону "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які не є об'єктами експорту, імпорту, що: 1) ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в кількості, яка не перевищує двадцяти примірників; 2) ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях юридичними особами для забезпечення господарської діяльності без права або не з метою подальшого продажу або розповсюдження; 3) ввозяться або вивозяться з технічною документацією у складі обладнання. Порушення порядку переміщення відповідних предметів через митний кордон у вказаних випадках складу злочину, передбаченого ст. 2031, не утворює і за наявності підстав може розцінюватись як контрабанда.

Водночас транзит дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання і сировини для їх виробництва, здійснюваний з порушенням вимог законодавства, має визнаватись з точки зору кваліфікації за ст. 2031 незаконним переміщенням зазначених предметів.

Під незаконним зберіганням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання і сировини для їх виробництва слід розуміти зберігання таких предметів без здійснення при цьому належного обліку.

Закон "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" не регулює господарську діяльність, яка полягає у реалізації дисків для лазерних систем зчитування і матриць тими суб'єктами, які не є їх виробниками. Реалізація дисків або матриць розглядається у ньому як кінцевий етап їх виробництва.

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва визнається злочином, якщо перераховані вище дії вчинено у значних розмірах (див. примітку до ст. 2031). Якщо порушення законодавства про виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування скоєне не у значних розмірах, такі дії тягнуть адміністративну відповідальність (ст. 16413 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.). При цьому матриця не є предметом даного адміністративного правопорушення.

4. Суб'єкт злочину спеціальний. Це службова особа суб'єкта господарювання - юридичної особи, яка є виробником, експортером або імпортером дисків для лазерних систем зчитування, матриць, сировини та обладнання для їх виробництва, а так само фізична особа - підприємець, яка здійснює таку господарську діяльність. Наведене розуміння суб'єкта злочину ґрунтується на тому, що, встановлюючи зміст ознак коментованого складу злочину, перевагу слід віддавати спеціальним законодавчим актам, що регулюють відповідний різновид господарської діяльності.

Якщо виробництвом дисків для лазерних систем зчитування і матриць фактично займається особа, яка у встановленому порядку не зареєстрована як суб'єкт підприємництва, вона може притягуватись до відповідальності за ч. 1 ст. 202 за здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємництва діяльності, що містить ознаки підприємницької і підлягає ліцензуванню.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 2031) є: 1) повторність (див. ст. 32 і коментар до неї); 2) вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб (див. ст. 28 і коментар до неї); 3) великі розміри (див. примітку до ст. 2031).

* * * 

Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. 

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. (статті 1, 16).

Закон України "Про транзит вантажів" від 20 жовтня 1999 р.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. (статті 9, 10).

Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 січня 2002 р.

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування" N 85/2002 від 30 січня 2002 р.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню" N 672 від 17 травня 2002 р.

Порядок прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування". Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 675 від 17 травня 2002 р.

Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 925 від 4 липня 2002 р.

Порядок присвоєння і нанесення на диски та/або матриці для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 623 від 26 квітня 2003 р.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць. Затверджені наказом Держпідприємництва і Міністерства освіти і науки України N 71/382 від 3 липня 2002 р.

Порядок видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування. Затверджений наказом Міністерства економіки України N 244 від 8 серпня 2002 р.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування. Затверджені наказом Держпідприємництва та Міністерства економіки України N 84/247 від 14 серпня 2002 р.

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць. Затверджений наказом Держпідприємництва та Міністерства освіти і науки України N 12/93 від 21 лютого 2003 р.