Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів -  караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

 

1. Склад злочину, передбачений ст. 306, є спеціальним стосовно складу злочину, передбаченого ст. 209. Відмінність між ними полягає, зокрема, у джерелах надходження доходів, предметі злочину, деяких ознаках об'єктивної сторони. У ряді випадків легалізація певних коштів чи майна потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених статтями 209 і 306. Про поняття доходів див. коментар до ст. 209.

2. Основний безпосередній об'єкт злочину - порядок здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності, встановлений з метою протидії наркобізнесу, залученню в економіку "брудних" коштів і виконання Україною взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань.

3. Предметом злочину є: 1) кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою їх відмивання; 2) кошти і майно, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою його продовження.

Про поняття незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів див. Загальні положення до цього розділу. Складовими цього обігу є адміністративні правопорушення і злочини. Однак у контексті ст. 306 під незаконним обігом зазначених засобів і речовин слід розуміти лише "наркотичні" злочини, в результаті яких особа одержує "брудні" гроші. Фактично це кошти, що можуть бути одержані внаслідок вчинення злочинів, передбачених статтями 305, 307, 308, 310 - 313, 317 - 320, а також ст. 322 - коли предметом злочину були прекурсори. Якщо гроші, що відмиваються, були одержані від іншої злочинної діяльності, відповідальність настає за ст. 209.

Відмивання грошей - це злочинна діяльність, переважно у міжнародному масштабі, що характеризується умисним приховуванням справжнього походження (джерела) майна чи коштів шляхом незаконного їх використання (привласнення, передача, володіння, розміщення, переміщення тощо) з метою легалізації злочинних доходів.

4. Об'єктивна сторона злочину передбачає три альтернативні дії:

1) розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах;

2) використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб;

3) використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Розміщення коштів означає внесення їх на рахунок будь-якого банку, переведення коштів з одного рахунка на інший, внесення їх у фонди підприємств, установ або організацій чи у фонди їх філій та інші подібні дії, пов'язані з використанням коштів, одержаних внаслідок наркобізнесу.

Використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб може мати місце, зокрема, у процесі викупу, тендера (у т. ч. міжнародних торгів) або на аукціоні. Для кваліфікації таких дій за ст. 306 не має значення, особисто чи за допомогою посередника придбано, наприклад, об'єкт приватизації, а також що його придбано спільно з іншим власником. Придбанням обладнання для виробничих або інших потреб є купівля механізмів, апаратури, приладів, пристроїв тощо.

Використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів означає фінансування діяльності, що забезпечує продовження цього обігу. Це може бути, зокрема: плата за незаконне культивування снотворного маку чи конопель; купівля земельних ділянок, засіяних цими рослинами; фінансування виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення наркотиків; матеріальні витрати на організацію або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених у диспозиції ст. 306 дій.

Якщо використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, поєднане із вчиненням інших незаконних дій, - виробництвом, збутом, викраденням, вимаганням тощо цих засобів або речовин, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 306 та, зокрема, статтями 307, 308, 309, 311, 312.

Використання доходів (коштів і майна), здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з метою продовження такого обігу не є власне відмиванням "брудних" грошей. Дії, що утворюють так звану легалізацію (відмивання) доходів, не можуть вчинятися у сфері незаконної діяльності. До такої діяльності належить, зокрема, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Так само не буде в діях особи складу злочину, передбаченого ст. 209, у разі незаконного придбання нею вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263) за кошти, одержані злочинним шляхом.

5. Суб'єкт злочину загальний.       

6. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Винний має усвідомлювати незаконне походження коштів, здобутих внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Мета є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину у третій його формі. Нею є продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

7. Кваліфікуючими ознаками цього злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) у великих розмірах.

Дії, передбачені ч. 1 ст. 306, мають визнаватися повторними, коли кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, розміщуються у різних банках, підприємствах або за них приватизовано два чи більше об'єктів чи профінансовано дві чи більше особи, залучених до незаконного обігу цих засобів або речовин. Повторність матиме місце і тоді, коли кошти, що використовуються, одержано навіть від однієї операції з наркотиками, тобто не обов'язково, аби винний щоразу використовував нові кошти. Останні можуть бути результатом вчинення одного злочину, пов'язаного з наркотиками. Головним у визначенні повторності даних дій є не множинність предикатних злочинів (певних "наркотичних" злочинів, у результаті яких виникли доходи, що можуть стати предметом основного злочину, - передбаченого ст. 306), а неодноразовість операцій з коштами, здобутими від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Будь-яке інше діяння - наприклад, придбання об'єкта приватизації за кошти, виручені від оптової реалізації наркосировини, після розміщення частини цих коштів у банку - визнається повторним.

Про вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб див. ст. 28 і коментар до неї. Про поняття великого розміру див. примітку до ст. 306. Передбачені ч. 1 ст. 306 дії визнаються вчиненими у великому розмірі не лише тоді, коли кошти є предметом одного епізоду злочину (наприклад, розміщення коштів). У випадках неодноразового використання коштів, коли їхня вартість у сукупності становить суму, зазначену в примітці до ст. 306, дії особи слід кваліфікувати за ч. 2 цієї статті одночасно за ознаками повторності і великого розміру.

* * *  

Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, від 8 листопада 1990 р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997 р.

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 р.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 6 лютого 2003 р.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 770 від 6 травня 2000 р.

Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України N 188 від 1 серпня 2000 р.

Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей [FATF] в редакції від 20 червня 2003 р.

Вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Затверджені наказом Державного департаменту фінансового моніторингу N 40 від 24 квітня 2003 р.

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 5 від 15 квітня 2005 р. "Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 4 від 26 квітня 2002 р. "Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів".

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 8 від 3 червня 2005 р. "Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил".