Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів

Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Коментар:

1. Об'єктом злочину є здоров'я неповнолітніх осіб.

2. Потерпілим від цього злочину є особа, яка не досягла 18-річного віку.

3. Об'єктивна сторона злочину полягає у схилянні неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів.

Одурманюючі засоби, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, не можна визнавати предметом аналізованого злочину. Вони можуть бути засобом вчинення злочину (у разі їх використання, наприклад, демонстрації, вживання). Одурманюючі засоби - це отруйні лікарські засоби, сильнодіючі лікарські засоби (про їх поняття див. коментар до ст. 321), всілякі токсичні речовини промислового, побутового та іншого призначення (ацетон, бензин, розчинники, лаки, фарби, дихлофос тощо). Отже, це можуть бути також і деякі прекурсори (про їх поняття див. Загальні положення до цього розділу).

Вирішення питання про те, чи є засіб одурманюючим, потребує проведення відповідної експертизи.

Об'єктивні й суб'єктивні ознаки цього злочину в основному збігаються з аналогічними ознаками схиляння неповнолітніх до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 315). Однак поняття схиляння у ст. 324 характеризується більш широким змістом, ніж у ст. 315. Це пояснюється тим, що ст. 324 за об'єктивною стороною не конкурує зі ст. 314 так, як це має місце зі ст. 315 у разі насильницького схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Отже, схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами,- це будь-які умисні дії, спрямовані на те, щоб збудити в неповнолітньої особи бажання чи добитися від неї згоди вжити їх хоча б один раз (умовляння, пропозиція, порада, переконування, примушування, погрози, застосування насильства тощо).

Застосування до неповнолітнього насильства (зокрема заподіяння тілесних ушкоджень, катування) з метою примусити його вжити одурманюючі засоби утворює сукупність злочинів, передбачених статтями 324 і 121, 122, 125 або 127.

Якщо при вчиненні цього злочину неповнолітнього схиляють до вживання прекурсорів як одурманюючих засобів, або отруйних лікарських засобів, сильнодіючих лікарських засобів, такі дії за наявності підстав утворюють сукупність злочинів, передбачених статтями 324, 311, 321.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, які утворюють схиляння неповнолітнього до вживання одурманюючих засобів.

4. Суб'єктом злочину є осудна особа, яка до моменту вчинення злочину досягла 18-річного віку.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

* * *

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 27 лютого 2004 р. "Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність" (п. 12).