Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби

1. Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім варти і вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов'язки даної особи, -

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Коментар:

1. Основний безпосередній об'єкт злочину - порядок несення внутрішньої служби (крім варти, вахти, патрулювання і бойового чергування). Його додатковим обов'язковим об'єктом є - альтернативно - власність, життя чи здоров'я особи, інші блага.

2. Об'єктивна сторона злочину характеризується: 1) дією або бездіяльністю у виді порушення певних правил; 2) суспільно небезпечними наслідками у виді тяжких наслідків, запобігання яким входило в обов'язки даної особи; 3) причинним зв'язком між зазначеними діяннями і наслідками.

Порушення статутних правил внутрішньої служби може виразитися з боку: а) чергового частини (помічника чергового частини) - у нездійсненні контролю за своєчасністю здавання зброї та боєприпасів, нез'ясуванні причини спрацьовування охоронної сигналізації кімнат для зберігання зброї у підрозділах, неперевірці несення служби добовим нарядом і додержання внутрішнього порядку в підрозділах тощо; б) чергового контрольно-пропускного пункту (його помічника) - у даванні дозволу на винесення (вивезення) будь-якого майна з території військової частини без дозволу чергового частини, а також на вихід за межі розташування військової частини військовослужбовцям строкової служби без документа на право виходу; в) чергового роти (батальйону, підрозділів забезпечення військової частини) - у неповідомленні командиру роти про всі надзвичайні події в роті, у видачі зброї без наказу командира чи старшини роти, у передачі будь-кому ключів від кімнати зберігання зброї; г) днювального роти (батальйону, підрозділів забезпечення військової частини) - у пропуску до приміщення сторонніх осіб, у неповідомленні черговому роти про надзвичайні події; ґ) чергового їдальні - у допущенні до роботи в їдальні робітників, які не пройшли медичного огляду, нестеженні за обробкою продуктів; д) чергового фельдшера (санітарного інструктора) медичного пункту - у ненаданні військовослужбовцям першої медичної допомоги, неналежному зберіганні отруйних лікарських препаратів, ключів від шаф, де вони зберігаються, тощо.

З боку інших осіб добового наряду можуть мати місце інші порушення правил внутрішньої служби, які зумовлюються специфікою виконання конкретних обов'язків.

За ст. 421 кваліфікується порушення статутних правил внутрішньої служби, яке спричинило такі тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов'язок даної особи зі складу добового наряду частини. Виходячи із конкретних обов'язків тих чи інших осіб добового наряду, можуть бути визнані відповідними тяжкими наслідками: для чергового частини - втрата пістолетів та боєприпасів офіцерів і прапорщиків частини; для чергового контрольно-пропускного пункту чи його помічника - вивезення через контрольно-пропускний пункт викраденого цінного військового майна; для чергового роти - втрата зброї, боєприпасів, цінного майна роти; для чергового їдальні - серйозне отруєння військовослужбовців унаслідок вживання в їжу неперевірених ним продуктів тощо.

3. Суб'єктами злочину, що розглядається, можуть бути військовослужбовці (військовозобов'язані під час проходження зборів), які належать до добового наряду частини (крім варти, вахти і бойового чергування):

а) до добового наряду частини: черговий частини та його помічник; особи, що належать до чергового підрозділу; черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів; черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного пункту; черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту; черговий та робітники їдальні; черговий штабу частини та посильні; черговий сигналіст; особи, які належать до пожежного наряду; водії чергових автомобілів;

б) до добового наряду роти (гуртожитку, батальйону, підрозділу забезпечення): черговий; днювальний;

в) до добового наряду під час перевезення військ: черговий військового ешелону та його помічник, черговий роти, днювальний вагона (корабельного приміщення) з людьми, салону літального апарата;

г) до чергування на кораблі: черговий корабля, черговий низів, дозорний з живучості корабля, член команди чергового катера, черговий боцман, черговий камбуза, черговий сигналіст, днювальний житлових приміщень, розсильний - на надводному кораблі 1-го і 2-го рангів (на надводних кораблях 3-го і 4-го рангів склад чергової служби корабля визначається командиром з'єднання кораблів); черговий підводного човна, помічник чергового підводного човна, черговий спеціаліст (моторист, електрик, трюмний-машиніст, торпедист) - на підводному човні під час стоянки в пункті базування на швартовах; черговий команди підводного човна, днювальний житлових приміщень - у разі розміщення команди в приміщеннях берегової бази тощо. Крім того, у бойових частинах та службах корабля призначаються спеціальні наряди.

Військовослужбовець-жінка може нести відповідальність за ст. 421 лише у разі призначення її черговим фельдшером (санітарним інструктором) або черговим штабу.

4. З суб'єктивної сторони злочин характеризується умислом або необережністю до діяння, необережністю до наслідків.

5. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

* * * 

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України від 24 березня 1999 р. (розділ 7).

Положення про корабельну службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Затверджене наказом Міністерства оборони України N 415 від 25 листопада 2003 р.