Стаття 12. Державні цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Державні цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів розробляються з метою здійснення цілеспрямованої і ефективної діяльності щодо задоволення потреб населення і галузей економіки у воді, збереження, раціонального використання і охорони вод, запобігання їх шкідливій дії.

Державні цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів розробляються на основі даних державного обліку вод, водного кадастру, схем використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів тощо.

Розробка та реалізація цих програм здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, позабюджетних фондів, добровільних внесків організацій і громадян, інших коштів.

Коментар:

До частини першої. Відповідно до норм ВК органи державної влади та місцевого самоврядування мають такі повноваження у сфері розробки та затвердження державних, цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

• ВРУ - затверджує загальнодержавні, міждержавні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (п. 3 ст. 7 ВК).

• ВР Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради погоджують державні, цільові, міждержавні та регіональні програми, беруть участь у їх реалізації (п. 3 ст. 8 ВК).

• КМУ забезпечує розробку державних, цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, затверджує регіональні програми (п. 5 ст. 14 ВК).

• На Мінприроди України покладається розробка та участь у реалізації державних, цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (п. 3 ст. 15 ВК).

• Держводгосп України так само здійснює розробку та бере участь у реалізації державних, цільових, міждержавних і регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (п. 3 ст. 16 ВК).

До частини другої. Щодо змісту даних, на основі яких розробляються державні, цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, див. коментар до відповідних визначень у ст. 1, а також до ст. ст. 24 - 28 ВК.

Перелік даних, котрі можуть слугувати основою для розробки та формулювання конкретних заходів з використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, не є вичерпним. До таких даних можна віднести інформацію, отриману за результатами моніторингу навколишнього природного середовища, оперативних спостережень, проведення рятувальних та ліквідаційних заходів під час дій в надзвичайних ситуаціях.

До частини третьої. Коментоване положення жодного регулятивного значення не має, оскільки не вказує конкретного джерела фінансування.

Якщо фінансування розробки або реалізації програми здійснюється за рахунок державного бюджету, це має бути передбачено бюджетним законодавством, насамперед, законом про державний бюджет на відповідний рік. Бюджетні видатки, в свою чергу, плануються з урахуванням положень самих програм, які зазвичай містять вказівки на джерела фінансування передбачених ними заходів: див., наприклад, додаток 2 до Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, затвердженої Законом України від 03.03.2005.