Стаття 53. Користування водними об'єктами для потреб повітряного транспорту

Користування водними об'єктами для потреб повітряного транспорту здійснюється безкоштовно та без надання відповідного дозволу. У разі необхідності воно може бути частково або повністю заборонено Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідних органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, згідно з законодавством.

 

Коментар:

 

Зміст коментованої норми та інших норм ВК не дозволяє однозначно віднести користування водними об'єктами для потреб водного транспорту до загального чи спеціального користування. З одного боку, надання права користуватися водними об'єктами для зазначених у цій статті потреб безкоштовно та без надання спеціального дозволу свідчить про загальний характер цього різновиду водокористування; з іншого - цей вид водокористування відсутній у вичерпному переліку видів загального водокористування, передбаченому ч. 1 ст. 47 ВК, і не відповідає загальному визначенню загального природокористування, вміщеному у ст. 38 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища".

Як свідчить аналіз змісту ст. 53 ВК, передбачена в ній повна або часткова заборона зазначеного у ній водокористування не є результатом проведення перевірки та санкцією, за виявлене в її результаті правопорушення. У зв'язку з цим, до цього рішення не застосовуються положення ст. 4 ЗУ "Про основі засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 N 877-V.

Разом з тим, рішення, передбачене цією статтею, повинно бути прийняте з урахуванням принципів прийняття рішень державними органами та органами місцевого самоврядування, визначених ч. 3 ст. 2 КАС.