Стаття 23. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян

Державні органи, підприємства, установи та організації, а також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності житлового фонду.

Коментар:

Державні органи, підприємства, установи та організації, а також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності житлового фонду.

Зокрема, зазначений обов'язок органи виконавчої влади реалізують у процесі розробки проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів з питань поліпшення використання і схоронності житлового фонду (наприклад, з питань термомодернізації житлового фонду).