Стаття 40. Перебування громадян на обліку потребуючих поліпшення житлових умов. Зняття з обліку

Громадяни перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до одержання жилого приміщення, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Громадяни знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов у випадках:

1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

11) одноразового одержання за їх бажанням від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у встановленому порядку;

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР;

4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

У разі смерті громадянина, який перебував на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, за членами його сім'ї зберігається право подальшого перебування на обліку. Таке ж право зберігається за членами сім'ї громадянина, який перебував на обліку у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів і був знятий з обліку з підстав, зазначених у пунктах 2 і 4 цієї статті.

Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття громадянина на облік.

Про зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов громадяни повідомляються у письмовій формі з зазначенням підстав зняття з обліку.

Не знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов народні депутати України, які перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем попередньої роботи чи постійного проживання.

Коментар:

1. ЖК України у коментованій статті встановлює гарантію для осіб, що перебувають на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов про неможливість зняття їх з обліку до моменту одержання ними жилого приміщення. Перелік випадків зняття громадян з квартирного обліку є вичерпним та обмежується правилами норми ч. 2 ст. 40. Тому неправомірним є зняття з квартирного обліку, наприклад, за мотивів прийому особи на до житлово-будівельного кооперативу (до вселення у відповідну квартиру), відводу земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво тощо.

2. Основною підставою для зняття з квартирного обліку громадянина є поліпшення його житлових умов, у результаті якого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення.

При цьому слід враховувати, що не підлягає зняттю з квартирного обліку громадянин, у якого після поліпшення житлових умов, розмір житлової площі в розрахунку на кожного члена родини не досяг встановленого рівня. При цьому особи, які хворіють на тяжкі форми хронічних захворювань можуть бути зняті з квартирного обліку тільки в тому випадку, якщо вони отримують ізольовану квартиру.

3. Оскільки необхідною умовою взяття на квартирний облік є постійне проживання громадянина у відповідному населеному пункті, то виїзд на постійне місце проживання в інший населений пункт призводить зняття його з обліку.

Припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи також є підставою для зняття особи з квартирного обліку за місцем роботи. Виняток з даного правила, як це зазначено у п. 3 ч. 2 ст. 40 може бути встановлений законодавством України.

Так, відповідно до п. 29 Правил квартирного обліку право громадянина перебувати на квартирному обліку за місцем попередньої роботи зберігається у випадках:

1) виходу на пенсію;

2) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на дійсну військову службу на строк до трьох років;

3) направлення підприємством, організацією на навчання;

4) якщо на тому ж підприємстві, в установі, організації працює член його сім'ї, який перебуває разом з ним на обліку. Час перебування даної сім'ї на обліку зберігається у межах часу роботи на даному підприємстві, в установі, організації цього члена сім'ї.

4. Засудження особи до позбавлення волі на строк понад шість місяців також є підставою для зняття її з обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Такі особи знімаються з обліку після вступу вироку суду у законну силу. У разі обліку особи за місцем роботи, то підставою для зняття з обліку є припинення трудових відносин. Тому засудження особи до інших видів покарання (наприклад, до виправних робіт за місцем роботи) не є підставою для її зняття з квартирного обліку.

Зняття з квартирного обліку має місце також у випадках подання відомостей, що не відповідають дійсності. При цьому, враховуються саме відомості, які стосувалися істотних обставин і були вирішальними при взятті на облік (про стан здоров'я громадянина, чисельність членів сім'ї, розмір займаної жилої площі тощо). При цьому мають враховуватися неправдиві відомості, про які особа знали чи повинна була знати при їх поданні для постановки на облік.

5. У разі смерті громадянина, який перебував на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, за членами його сім'ї зберігається право подальшого перебування на обліку. Таке ж право зберігається за членами сім'ї громадянина, який перебував на обліку у виконавчому органі місцевої ради і був знятий з обліку з підстав виїзду на постійне місце проживання в інший населений пункт, або його засудження до позбавлення волі на термін понад шість місяців.

Тобто, припинення трудових відносин у передбачених випадках, смерть, виїзд чи засудження заявника самі по собі не є підставою для зняття з обліку членів його родини. Але це не означає, що їх взагалі не можна зняти з обліку за іншими підставами, передбаченими законодавством, зокрема у зв'язку з поліпшенням житлових умов.

Не знімаються з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, народні депутати України, що перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем попередньої роботи чи постійного проживання.

При розірванні шлюбу між особами, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації і перебувають на квартирному обліку за місцем роботи, облікова справа відповідно розділяється та за колишнім подружжям заявника зберігається право перебування на обліку за місцем роботи. Якщо колишнє подружжя заявника не працює на тому ж підприємстві, в установі, організації, воно переводиться на облік за місцем своєї роботи, а якщо там не ведеться облік, - до виконавчого комітету ради за місцем проживання.

6. Зняття з квартирного обліку та виключення із списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття громадянина на облік (включення до вказаного списку).

Питання зняття з квартирного обліку і попередньо розглядаються відповідною комісією, а потім вносяться на розгляд виконавчого органу місцевої ради. Особі знятій з обліку, у 15-денний термін направляється письмове повідомлення про виключення з зазначенням мотивів, покладених в основу рішення. Прийняте рішення може бути оскаржене у судовому порядку.