Стаття 83. Набрання чинності угодою про обмін жилими приміщеннями

Угода про обмін жилими приміщеннями набирає чинності з моменту одержання ордерів, що видаються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів (частина перша статті 58). Відмову у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку в шестимісячний строк.

Коментар:

1. Набрання чинності угодою про обмін жилими приміщеннями означає, що у кожного з учасників виникає право вимагати один від одного виконання прийнятих ними зобов'язань з передачі приміщень, а у випадку відмови - звернутись з позовом до суду про примусове виконання обов'язку в натурі (п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК).

2. Для виникнення права користування новим жилим приміщенням необхідний складний юридичний факт, який поєднує укладення договору обміну в письмовій формі, повернення ордерів на попереднє житлове приміщення і одержання нових ордерів. За загальним правилом ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення (ст. 58 ЖК). При обміні, в якості виключення, ордер він видається на невільне жиле приміщення.

Є єдиний випадок законного вселення без видачі ордера - коли предметом обміну є частина жилого приміщення (ст. 81 ЖК). У випадках, коли предметом обміну є частина жилого приміщення, особі, яка вселяється як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні, видається виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради, яка оформила обмін (п. 13 Правил обміну приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1986 р. N 31).

3. Строк позовної давності у випадку відмови у видачі ордера становить шість місяців. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК).