Стаття 85. Обмін жилих приміщень у будинках, розташованих на території Української РСР та іншої союзної республіки

Якщо одне з обмінюваних жилих приміщень знаходиться в будинку, розташованому на території Української РСР, а інше - на території іншої союзної республіки, умови обміну визначаються законодавством Союзу РСР, Української РСР та відповідної союзної республіки.

Коментар:

1. Між Україною та рядом держав СНД укладено міжнародні угоди (договори) щодо умов і порядку обміну жилими приміщеннями між громадянами обох держав, зокрема:

- Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова від 20.03.93 р. про умови та порядок обміну жилими приміщеннями між громадянами обох держав.

- Угода між Урядом України і Урядом Грузії від 05.11.96 р. про умови та порядок обміну житлових приміщень.

- Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь від 17.07.95 р. про умови та порядок обміну житлових приміщень.

Допускається обмін житлових приміщень, які належать до всіх форм власності.

2. Громадяни України і Республіки Білорусь, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, що постійно мешкають на території обох держав, які переселяються з території однієї держави на територію іншої держави у зв'язку з обміном, зобов'язані отримати дозвіл на постійне проживання. Аналогічне правило діє і щодо громадян Грузії.

Щодо відносин з Молдовою, то особи, які одержали обмінні ордери та інші документи для вселення в жиле приміщення за новим місцем проживання, мають право вивезти все своє рухоме майно, одержані грошові кошти без оплати державного мита і інших зборів, перевести свої грошові вклади і активи, які були розміщені в банківських установах Сторони виїзду. Цивільно-правові спори з питань обміну, користування майнових вирішуються судом Сторони, на території якої знаходиться спірне жиле приміщення або майно. Сторони визнають винесені судові рішення обов'язковими для послідуючого виконання на своїй території.