Стаття 110. Виселення з наданням громадянам іншого благоустроєного жилого приміщення

Громадяни виселяються з жилих будинків державного і громадського житлового фонду з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення, якщо:

будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню;

будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом;

будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий.

Офіцерів, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби Збройних Сил СРСР і прирівняних до них осіб, звільнених з дійсної військової служби у відставку або в запас, а також осіб, які проживають разом з ними, може бути виселено із займаних ними жилих приміщень у військових містечках з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення. У такому ж порядку підлягають виселенню з військових містечок інші особи, які втратили зв'язок із Збройними Силами СРСР.

Коментар:

1. Перша підстава для виселення фізичних осіб з жилих будинків державного і комунального житлового фонду з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення є той факт, що будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню. Це може відбуватись через вилученням земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю (ст. 350 ЦК), виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень (ст. 7 ЖК).

Друга підстава - будинок загрожує обвалом.

Третя підстава - жиле приміщення підлягає переобладнанню в нежиле (ст. ст. 7, 8 ЖК).

Положення коментованої статті деталізовані в ст. 111 ЖК.

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 3 серпня 2006 р. N 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями" у разі переміщення військовослужбовців по службі, пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають звільненню, якщо інше не передбачено законодавством.

Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані вивільнити займане ними службове житлове приміщення у разі одержання або придбання житла для постійного проживання.

При звільненні з військової служби військовослужбовець підлягає виселенню із службового житлового приміщення з усіма членами сім'ї, якщо інше не передбачено законодавством.