Стаття 113. Вимоги, що пред'являються до благоустроєного жилого приміщення, яке надається у зв'язку з виселенням

Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше благоустроєне жиле приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати вимогам статті 50 цього Кодексу. Громадянам, які займали окрему квартиру, повинно бути надано окрему квартиру. Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому надається жиле приміщення, що складається з того ж числа кімнат. За розміром жиле приміщення має бути не меншим за те, яке займав наймач, однак у межах норми жилої площі. Якщо наймач або член сім'ї, що проживає разом з ним, має право на додаткову жилу площу і фактично користується нею, жиле приміщення надається з урахуванням норми додаткової жилої площі. У разі виселення з жилого приміщення, меншого за розміром, ніж це передбачено для надання жилого приміщення в даному населеному пункті, виселюваному надається жиле приміщення відповідно до встановленого розміру.

Коментар:

Жиле приміщення, яке надається фізичній особі у зв'язку з виселенням, повинно відповідати ряду якісних і кількісних характеристик:

- Повинно бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту. Благоустроєним вважається приміщення, яке знаходиться в будинку капітального типу і відповідає санітарним і технічним вимогам. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1984 р. N 189 "Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання".

- Знаходитись в межах даного населеного пункту. Велике місто з районним поділом - це єдиний населений пункт, тому жиле приміщення може надаватись в будь-якому районі цього міста. При виселенні з військових містечок осіб, зазначених в ч. 2 ст. 110 ЖК, жиле приміщення надається за межами населеного пункту, де проживав військовослужбовець.

- За розміром повинно бути не меншим за те, яке займав наймач, проте у межах норми жилої площі (не менше 9 кв. м жилої площі на одного члена сім'ї в місті Києві).

- Кількість кімнат повинна бути не меншою ніж в попередньому житлі. Якщо з наймачем проживали члени сім'ї, які потребують окрему кімнату за станом здоров'я, або особи різної статі, старші за дев'ять років займали одну кімнату, то нове жиле приміщення повинно складатись з більшої кількості кімнат.

- Якщо особа, що виселяється, має право на додаткову площу, то нове жиле приміщення надається з урахуванням норми додаткової площі.