Стаття 121. Порядок надання службових жилих приміщень

Порядок надання службових жилих приміщень установлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

Службові жилі приміщення надаються за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації, правління колгоспу, органу управління іншої кооперативної та іншої громадської організації.

Коментар:

1. Коментована стаття встановлює досить загальні правила надання службових жилих приміщень. На виконання вказаної статті постановою Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки від 4 лютого 1988 року було затверджено Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР. Крім того, порядок надання службових приміщень також встановлюється і деякими відомчими нормативними актами, а саме: Положенням про порядок надання службових приміщень і користування ними в Міністерстві фінансів України та підпорядкованих йому органах, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 16.02.2006 року N 192; Інструкцією про організацію забезпечення житловими приміщеннями в Державній прикордонній службі України, затвердженою наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.12.2007 року N 1040; Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Управлінні державної охорони України, затвердженим наказом Управління державної охорони від 16.07.2004 N 55; Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в митній службі України, затвердженим наказом Державної митної служби України від 08.02.2000 року N 60; Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах та установах Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 02.07.2004 року N 58/5; Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Міністерстві вугільної промисловості України, затвердженим наказом Міністерства промислової політики України від 16.10.2007 року N 448; Порядком надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу та працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженим наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 11.01.2005 року N 4; Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ від 10.09.2004 року N 1039; Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Національній академії наук України та установах, організаціях і підприємствах, які перебувають у віданні НАН України, затвердженим постановою Бюро президії НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України від 11.06.2008 N 165.

2. За змістом вказаного Положення службові жилі приміщення надаються працівникам, яким може бути надано службове житло і які постійно проживають, а також прописані в населеному пункті за місцем розташування відповідного підприємства, установи, організації. З дозволу виконавчого комітету районної, міської, районної в місті ради службове жиле приміщення може бути надано працівникові, який проживає в іншому населеному пункті. Зазначені приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом, за винятком надання службових жилих приміщень в будинках радгоспів.

3. Для одержання службового жилого приміщення відповідний працівник подає заяву адміністрації підприємства, установи, організації. До заяви додається довідка з місця проживання про склад сім'ї і прописку. Члени сім'ї заявника, які бажають оселитися в службове жиле приміщення, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.

Службові жилі приміщення надаються за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації, правління колгоспу, органу управління іншої кооперативної та іншої громадської організації, у віданні якої ці приміщення знаходяться, затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті ради, на території якої знаходиться відповідне підприємство, установа, організація. У рішенні зазначається, яку займає посаду або виконує роботу особа, якій надається службове жиле приміщення, склад її сім'ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.

Перед винесенням рішення про надання службового жилого приміщення адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана роз'яснити працівникові особливості договору найму зазначеного приміщення.

Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі ордера, якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий комітет районної, міської, районної в місті ради видає громадянинові спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

4. Службове жиле приміщення має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. Службові жилі приміщення надаються у межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку. Службове жиле приміщення може бути надано з перевищенням указаного вище максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру), або якщо при наданні службового приміщення буде допущено настання умов, при яких не допускається заселення.

При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.

В окремих випадках за наявності крайньої виробничої необхідності і відсутності відповідного службового жилого приміщення, як тимчасовий захід, за згодою працівника, йому може бути надано службове жиле приміщення, що не відповідає встановленим вимогам або за розміром менше від рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті (але не нижче від рівня, встановленого для прийняття громадян на квартирний облік), із збереженням права на одержання службового жилого приміщення, що відповідає вказаним вимогам і розміру.