Стаття 132(2). Порядок надання і користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним місцем проживання і їх сукупний доход недостатній для придбання або найму іншого жилого приміщення. Першочергове право на забезпечення жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання мають сім'ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку.

Формування фондів житла для тимчасового проживання здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Громадяни, яким надане жиле приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ цього жилого приміщення, здавати його в піднайм або вселяти в нього інших мешканців.

Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього строку у разі неспроможності мешканця цього приміщення набути альтернативне місце проживання. Підставами для дострокового припинення права громадянина на користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання є: надання громадянину або придбання ним іншого жилого приміщення; підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму іншого жилого приміщення; порушення громадянином правил користування жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання; приведення мешканцем жилого приміщення з фондів житла для тимчасового проживання у непридатність для його використання; інші підстави, встановлені законом.

Порядок надання та користування жилою площею в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

1. Коментована стаття встановлює правило, відповідно до якого жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за певних визначальних обставин. Такими обставинами є: по-перше, те, що для громадян, яким надається дане житло, воно є єдиним місцем проживання; і, по-друге, сукупний доход таких громадян недостатній для придбання або найму іншого жилого приміщення.

Причому розмір такого середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні шість місяців, розрахований виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, повинен бути менший від прожиткового мінімуму на сім'ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості найму житла.

Показник опосередкованої вартості найму житла встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями один раз на початок поточного року на підставі даних моніторингу, що проводиться територіальними органами державної статистики.

Законодавством, крім того, закріплено категорії громадян, яким жиле приміщення з фондів для тимчасового проживання надається у першу чергу. Перелік цих осіб є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. Зокрема, до категорій громадян, які користуються правом першочергового забезпечення жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання, віднесено: 1) сім'ї з неповнолітніми дітьми; 2) вагітні жінки; 3) особи, які втратили працездатність; 4) особи пенсійного віку.

2. У зв'язку із тим, що житлове законодавство не може врегульовувати абсолютно усі питання, пов'язані із формуванням, порядком надання та користуванням жилою площею в жилих приміщеннях із фондів житла для тимчасового проживання, у коментовану норму (ч. 2 та ч. 5) включено відсилочну норму.

Так, передбачено, що формування фондів житла для тимчасового проживання, порядок надання та користування жилою площею в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені питання нині регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 422 "Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання" (з наступними змінами і доповненнями).

Формуються фонди житла для тимчасового проживання виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями. Формування таких фондів житла може здійснюватися різними варіантами, зокрема, шляхом: 1) будівництва нового житла; 2) реконструкції існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові; 3) передачі житла у комунальну власність; 4) придбання житла.

Причому до фондів житла для тимчасового проживання можуть бути включені лише вільні житлові приміщення.

Крім того, відповідний орган, який прийняв рішення про формування фонду житла для тимчасового проживання, веде облік житлових приміщень цього фонду за встановленою формою (така форма встановлюється Держжитлокомунгоспом).

Житлові приміщення виключаються з фондів житла для тимчасового проживання, якщо відпала потреба у такому їх використанні, а також у разі виключення їх в установленому порядку з числа житлових.

Постановою КМ передбачено, що джерелами фінансування формування фонду житла для тимчасового проживання можуть бути: кошти місцевих бюджетів; добровільні внески юридичних і фізичних осіб; інші джерела.

3. У коментованій нормі встановлені обмеження при користуванні жилим приміщенням із фондів житла для тимчасового проживання. Такі обмеження стосуються, насамперед, обмежень житлових прав.

Так, до вказаних обмежень ЖК відносить:

1) неможливість приватизації жилого приміщення;

2) неможливість обміну жилого приміщення;

3) неможливість здійснення поділу жилого приміщення;

4) неможливість здавання жилого приміщення в піднайом;

5) неможливість вселення у жиле приміщення інших мешканців.

4. Надаються житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання за рішеннями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, Київської і Севастопольської міськдержадміністрацій. Такі житлові приміщення (як було зазначено вище) надаються громадянам у розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу.

У рішенні обов'язково зазначається перелік осіб, яким надається житло, площа приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому, адреса, підстави для надання такого приміщення та інші дані.

Крім того, перед прийняттям рішення про надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання громадянам роз'яснюються особливості умов договору найму зазначеного приміщення.

5. Для взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської і Севастопольської міськдержадміністрації подається заява з підписами усіх повнолітніх членів сім'ї, а також інші документи, перелік яких визначено Постановою КМ.

6. За загальним правилом жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються особі на строк до одного року з можливістю продовження цього строку у разі неспроможності такого мешканця набути альтернативне місце проживання. Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання громадяни зобов'язані звільнити надане житлове приміщення.

Причому виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська і Севастопольська міськдержадміністрації повинні за два тижні до закінчення строку проживання, визначеного договором найму, попередити громадянина про необхідність звільнення житлового приміщення.

У разі неспроможності змінити місце проживання громадянин повинен за місяць до закінчення строку договору найму житлового приміщення звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської і Севастопольської міськдержадміністрації із заявою про продовження цього строку. Продовження строку проживання у житлових приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання здійснюється у тому ж порядку, що і надання цього житла.

Коментована стаття передбачає підстави дострокового припинення права на користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, до яких відносить:

1) надання громадянину або придбання ним іншого жилого приміщення;

2) підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму іншого жилого приміщення;

3) порушення громадянином правил користування жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання;

4) приведення мешканцем жилого приміщення з фондів житла для тимчасового проживання у непридатність для його використання;

5) інші підстави, встановлені законом.

У випадку наявності підстав для дострокового припинення права громадян на житло, вимога про необхідність звільнення житлового приміщення пред'являється за 7 днів до закінчення строку, визначеного договором найму. У разі відмови громадянина звільнити житло виселення здійснюється на підставі рішення суду.

7. На вселення у житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська і Севастопольська міськдержадміністрації видають громадянинові ордер.

Під час видачі ордера на житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання між власником житлового фонду або уповноваженою ним особою та громадянином, якому надається в користування зазначене житло, укладається договір найму житлового приміщення установленого зразка. Форма договору встановлюється Держжитлокомунгоспом.

Ордер та договір найму є підставою для вселення у житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання і для користування таким житлом на договірних умовах. Строк проживання відлічується з дати підписання договору найму.

8. Правом на забезпечення житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання громадяни, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного приміщення; біженці та громадяни, які вимушені залишити житлові приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного приміщення, можуть скористатися тільки один раз.