Стаття 145. Користування жилим приміщенням членами сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу

Члени сім'ї, які проживають разом з членом житлово-будівельного кооперативу, мають рівне з ним право користування жилим приміщенням. Такого ж права набувають особи, які вселилися в жиле приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу як члени сім'ї, якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням. Члени сім'ї члена кооперативу, крім дружини, що має право на частину паєнагромадження, не вправі вимагати поділу приміщення, його обміну і здачі в найом, а також вселення інших осіб, за винятком неповнолітніх дітей.

Якщо член житлово-будівельного кооперативу виключений з кооперативу (крім випадків, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147), помер або вибув з нього з інших причин чи переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сім'ї, які проживали разом з ним, зберігають право користування жилим приміщенням за умови вступу до кооперативу одного з них. Член сім'ї, який виявив бажання вступити до кооперативу замість попереднього члена кооперативу, має перевагу перед іншими особами. Дружині члена кооперативу, що має право на частину паєнагромадження, надається перевага на вступ до кооперативу перед іншими членами сім'ї. При відсутності дружини, що має право на частину паєнагромадження, а також при відмовленні її від вступу до кооперативу така перевага надається спадкоємцям члена кооперативу, які проживали разом з ним.

У разі відмови в прийомі до кооперативу осіб, зазначених у частині другій цієї статті, спір може бути вирішено в судовому порядку.

Повнолітні члени сім'ї члена кооперативу зобов'язані брати участь в оплаті витрат по експлуатації і ремонту будинку та квартири.

До членів сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу належать особи, зазначені в частині другій статті 64 цього Кодексу. Припинення сімейних відносин з членом кооперативу не позбавляє колишніх членів його сім'ї права користування займаним жилим приміщенням. У разі відсутності угоди між членом кооперативу і колишнім членом його сім'ї про безоплатне користування жилим приміщенням до цих відносин застосовуються правила, встановлені частиною п'ятою статті 144 цього Кодексу.

Коментар:

1. З метою розгляду прав та обов'язків членів сім'ї члена кооперативу щодо користування займаним приміщенням у будинку кооперативу, необхідно визначитись з тим, хто відноситься до членів такої сім'ї. Такими є - проживаючі разом із ним інше подружжя, їх діти та батьки. Членами сім'ї члена кооперативу можуть бути визнані і інші особи, якщо вони постійно проживають із членом кооперативу та ведуть із ним спільне господарство (див. абз. 3 п. 54 Примірного статуту ЖБК). Склад сім'ї члена сім'ї кооперативу може змінюватися внаслідок вибуття, а також вселення в установленому порядку інших осіб (пп. 2 п. 30 Примірного статуту ЖБК).

2. Відповідно до ч. 1 даної статті члени сім'ї, які проживають разом з членом житлово-будівельного кооперативу, мають рівне з ним право користування жилим приміщенням. Такого ж права набувають і інші особи, зокрема, ті, які вселилися в жиле приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу як члени сім'ї, якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням. Наприклад, при вселенні невістки або зятя може бути обумовлено, що ця особа набуває право користування частиною кімнати, яку займає відповідно її чоловік або жінка - дитина члена кооперативу.

Члени сім'ї, як і член кооперативу, можуть проживати в жилому приміщенні, користуватися кухнею, ванною кімнатою, коридором тощо. У випадку виникнення спору щодо користування приміщенням вони вправі вимагати визначення порядку користування ним, у тому числі шляхом звернення до суду (пп. "г" п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.09.87 р. "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи"). При вирішенні такого спору до уваги береться порядок користування жилим приміщенням, що вже склався.

3. Необхідно враховувати також положення, відповідно до якого при тимчасовій відсутності члена сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу, якому належить право на частину паєнагромадження, за ним зберігається жиле приміщення незалежно від причин і строку відсутності. У разі вибуття на інше постійне місце проживання цей член сім'ї може бути визнаний таким, що втратив право на жиле приміщення. При тимчасовій відсутності інших членів сім'ї члена кооперативу жиле приміщення за ними зберігається у випадках і в межах строків, встановлених ст. 71 ЖК України, а також за умови бронювання жилого приміщення у порядку, встановленому для членів сім'ї наймача жилого приміщення в будинку державного і громадського житлового фонду. Після закінчення зазначених строків або строку броні член кооперативу вправі вимагати в судовому порядку визнання цих членів сім'ї такими, що втратили право на жиле приміщення (п. 57 Примірного статуту ЖБК). Встановивши, що член сім'ї пайовика був відсутній понад зазначені строки з поважних причин, суд може продовжити пропущений строк (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.09.87 р.).

Крім того, члени сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу, які перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу, за умови вступу до кооперативу мають переважне право на одержання жилого приміщення, що звільнилося в будинку (будинках) цього кооперативу, якщо відсутні члени житлово-будівельного кооперативу, які потребують поліпшення житлових умов або вони від одержання жилого приміщення, що звільнилося, відмовилися. Надання членам сім'ї члена кооперативу зазначеного жилого приміщення провадиться з додержанням вимог п. 28 Примірного статуту. У разі виникнення спору питання вирішується в судовому порядку (див. п. 56 Примірного статуту ЖБК).

4. Член ЖБК вселити у займане ним жиле приміщення своє подружжя, дітей, батьків, а також інших осіб має право лише за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, у встановленому порядку. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно (пп. 2 п. 30 Примірного статуту ЖБК). Лише за згодою членів сім'ї член ЖБК має право провести обмін займаного жилого приміщення (ч. 1 ст. 143 ЖК), а також здавати в найом частину жилого приміщення (ч. 1 ст. 144 ЖК).

Таким чином, права членів кооперативу у певній мірі обмежені повноваженнями проживаючих разом із ним членів сім'ї.

5. Проте на відміну від члена кооперативу члени сім'ї члена кооперативу, крім того з подружжя, що має право на частину паєнагромадження, не вправі вимагати поділу приміщення, його обміну і здачі в найом, а також вселення інших осіб, за винятком неповнолітніх дітей, що передбачено коментованою статтею.

6. Відповідно до правил п. 31 Примірного статуту ЖБК, член кооперативу має право за згодою загальних зборів членів кооперативу передати свій пай будь-кому з постійно проживаючих з ним членів сім'ї, які досягли вісімнадцятирічного віку або одружилися чи влаштувалися на роботу, в передбачених законом випадках, до досягнення зазначеного віку. Пай, який є спільною власністю подружжя, може бути переданий тільки при наявності згоди іншого з подружжя. Спори, що виникають у зв'язку з передачею паю, вирішуються в судовому порядку.

7. Частиною 2 коментованої статті встановлено, що якщо член житлово-будівельного кооперативу виключений з кооперативу (крім випадків, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147), помер або вибув з нього з інших причин чи переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сім'ї, які проживали разом з ним, зберігають право користування жилим приміщенням за умови вступу до кооперативу одного з них. Член сім'ї, який виявив бажання вступити до кооперативу замість попереднього члена кооперативу, має перевагу перед іншими особами. Подружжю члена кооперативу, що має право на частину паєнагромадження, надається перевага на вступ до кооперативу перед іншими членами сім'ї. При відсутності подружжя, що має право на частину паєнагромадження, а також при відмові її від вступу до кооперативу така перевага надається спадкоємцям члена кооперативу, які проживали разом з ним. Таким чином, у вказаних випадках подружжя члена кооперативу має особливу перевагу перед іншими особами (перед усіма претендентами, у тому числі іншими членами сім'ї).

Слід також врахувати правила п. 55 Примірного статуту ЖБК, відповідно до яких до кооперативу може бути прийнято стільки спадкоємців, скільки є ізольованих кімнат у квартирі. При цьому, відповідно до п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.09.87 р., суд вправі провести поділ квартири між спадкоємцями померлого члена кооперативу, якщо є можливість надання їм ізольованих кімнат, за умови вступу їх до кооперативу. При неможливості такого поділу спадкоємці, які прийняті до кооперативу, компенсують іншим спадкоємцям, які прийняли спадщину, спадкову частку в паєнагромадженні.

Враховуючи, що член ЖБК, який повністю вніс пайовий внесок за квартиру, набуває право приватної власності на таке жиле приміщення, він вправі розпоряджатися ним на свій розсуд, у тому числі заповідати будь-якій особі.

8. Даною статтею ЖК передбачено, що у випадку відмови в прийомі до кооперативу осіб, зазначених у частині другій ст. 145 ЖК, спір може бути вирішено у судовому порядку.

Водночас, відповідно із правилами абз. 3 п. 55 Примірного статуту ЖБК спадкоємці, які не мають права на вступ до кооперативу або відмовилися від цього права, успадковують паєнагромадження померлого члена кооперативу в установленому законом порядку.

9. Поряд із правами члени сім'ї члена кооперативу несуть і визначені обов'язки. Зокрема, як встановлено ч. 4 коментованої статті, повнолітні члени сім'ї члена кооперативу зобов'язані брати участь в оплаті витрат по експлуатації і ремонту будинку та квартири.

10. Припинення сімейних відносин із членом кооперативу не позбавляє колишніх членів його сім'ї права користування займаним жилим приміщенням. Зокрема, припинення зазначених відносин саме по собі не створює члену кооперативу права на виселення проживаючих разом із ним осіб. Підстави для їх виселення визначені законом.

Колишні члени сім'ї члена кооперативу, які проживають у займаному ним жилому приміщенні, зберігають не лише колишні права, проте і несуть визначені обов'язки. На вимогу члена кооперативу вони повинні відшкодовувати експлуатаційні витрати на жиле приміщення (частину жилого приміщення), а також відповідну частину витрат на оплату комунальних послуг. За згодою члена кооперативу колишній член його сім'ї може користуватися займаним жилим приміщенням безоплатно.

У разі відсутності угоди між членом кооперативу і колишнім членом його сім'ї про безоплатне користування жилим приміщенням до цих відносин застосовуються правила, встановлені частиною п'ятою статті 144 цього Кодексу.