Стаття 148. Виселення з будинку житлово-будівельного кооперативу

Член житлово-будівельного кооперативу, виключений з кооперативу, втрачає право користування квартирою в будинку кооперативу і в разі відмовлення звільнити її підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Якщо члена кооперативу виключено з кооперативу з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147 цього Кодексу, то виселенню підлягають також члени його сім'ї та інші особи, які проживають разом з ним.

Якщо член житлово-будівельного кооперативу вибув з кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, а займане ним жиле приміщення не закріплено в установленому порядку за членами його сім'ї, вони, а також інші особи, що проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

Членів сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу та інших осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, передбачених частиною першою статті 116 цього Кодексу.

Коментар:

1. Коментована стаття передбачає наслідки виключення члена кооперативу із житлового або житлово-будівельного кооперативу, які полягають у тому, що така особа втрачає право користування квартирою в будинку кооперативу і в разі відмови звільнити її підлягає виселенню.

При цьому ч. 1 встановлює загальне правило виселення з будинку житлово-будівельного кооперативу: у судовому порядку, без надання іншого жилого приміщення, а у випадках, передбачених законом, - виселенню підлягають усі проживаючі.

2. Слід підкреслити, що в такому ж порядку виселяється член кооперативу, який одержав інше жиле приміщення в будинку цього кооперативу, а також вибулий з кооперативу (в тому числі у зв'язку з одержанням жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду або в будинку іншого кооперативу), крім випадку передачі паю членові сім'ї (п. 52 Примірного статуту ЖБК).

3. Дана норма встановлює, що виселенню підлягають також члени сім'ї та інші особи, які проживають разом із членом кооперативу, якого виключено з кооперативу з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статті 147 ЖК. Ці особи підлягають виселенню також у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

4. Щодо пп. 3 та 5 ст. 147 ЖК, то відповідно до п. 55 Примірного статуту ЖБК у разі виключення члена ЖБК з кооперативу у випадках систематичного руйнування чи псування жилого приміщення, або використання його не за призначенням, або систематичного порушення правил співжиття, що робить неможливим для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі чи в одному будинку, якщо заходи запобігання і громадського впливу виявились безрезультатними, а також у випадках виїзду на інше постійне місце проживання, якщо він помер або вибув з інших причин, чи переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сім'ї, які проживали разом з ним, зберігають право користування жилим приміщенням за умови вступу до кооперативу одного з них. Член сім'ї, який виявив бажання вступити до кооперативу замість колишнього члена кооперативу, має перевагу перед іншими особами. Подружжю члена кооперативу, що має право на частину паєнагромадження, надається перевага на вступ до кооперативу перед іншими членами сім'ї.

При відсутності подружжя, що має право на частину паєнагромадження, а також при відмові його від вступу до кооперативу така перевага надається спадкоємцям члена кооперативу, які проживали разом з ним. До кооперативу може бути прийнято стільки спадкоємців, скільки є ізольованих кімнат у квартирі.

При відмові у прийомі до кооперативу вказаних осіб спір може бути вирішено у судовому порядку. Спадкоємці, які не мають права на вступ до кооперативу або відмовилися від цього права, успадковують паєнагромадження померлого члена кооперативу в установленому законом порядку.

5. Відповідно до ч. 2 даної статті ЖК, якщо член житлово-будівельного кооперативу вибув з кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, а займане ним жиле приміщення не закріплене в установленому порядку за членами його сім'ї, вони, а також інші особи, які проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

6. Постановою Пленуму Верховного Суду України від 18.09.87 р. (з наступними змінами) (п. 13) судам було рекомендовано, що по справах про виселення осіб, виключених з кооперативу, слід мати на увазі: а) відповідачеві по справі, виключеному з кооперативу, повинно бути роз'яснено суддею або судом його право пред'явити зустрічний позов про визнання виключення з ЖБК необґрунтованим; б) позов про виселення може бути пред'явлений кооперативом або прокурором. Можливість пред'явлення такого позову органом місцевого самоврядування законодавством не передбачена; в) у разі виключення особи з кооперативу за неможливістю сумісного проживання з таким позовом вправі звернутися також його інше подружжя або інший член сім'ї, який прийнятий до кооперативу замість виключеного; г) члена кооперативу не можна виселити з квартири, якщо його не виключено з кооперативу, крім випадків визнання судом недійсним ордера на право заселення даної квартири і виселення з наданням іншого жилого приміщення на час капітального ремонту будинку. Особа, яка набула права власності на квартиру у будинку ЖБК, не може бути виселена з неї з мотивів виключення з кооперативу. Вона може бути позбавлена права власності на квартиру лише в порядку і з підстав, передбачених законом.

7. Частина 3 статті, що коментується, передбачає, що можливі також інші підстави виселення у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення членів сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу та інших осіб, які проживають разом з ним. Зокрема, зазначається на підстави звільнення, передбачені ч. 1 ст. 116 ЖК.

Так, якщо наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку, а заходи запобігання і громадського впливу виявились безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших заінтересованих осіб провадиться без надання іншого жилого приміщення.

8. Враховуючи наведене, слід підкреслити, що член кооперативу не може бути виселений із квартири, якщо він не виключений з кооперативу, крім випадків, коли виникає необхідність звільнення квартири з наданням іншого житлового приміщення на час капітального ремонту будинку.

Враховуючи чинне у сфері приватної власності законодавство України, можна наголосити, що власник квартири у будинку кооперативу не може бути виселений з її по мотивах виключення з кооперативу. Якщо буде потреба капітального ремонту будинку, власник квартири може бути виселений з неї з наданням іншої житлової площі на час ремонту, якщо він не може бути зроблений без виселення із квартири. Власник квартири в будинку кооперативу може бути позбавлений права власності на квартиру лише в порядку і на підставах, встановлених законом.