Стаття 178. Сприяння громадянам у проведенні поточного ремонту жилих приміщень

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів подають громадянам допомогу в проведенні поточного ремонту жилих приміщень. Таку допомогу подають громадянам також підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають жилі будинки.

Коментар:

Органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до покладених на них обов'язків повинні здійснювати на відповідних територіях державний контроль за збереженням житлового фонду та контроль за його використанням. З цією метою місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування створюються спеціально уповноважені комунальні підприємства та структурні підрозділи, на які покладаються обов'язки щодо виконання відповідних напрямів роботи. Для цього зазначені органи забезпечуються відповідним майном, технічними та організаційними можливостями й устаткуванням. А тому при проведенні поточного ремонту, у разі виникнення необхідності застосування певних технічних засобів чи приладів, виконавчі комітети надають громадянам допомогу в проведенні поточного ремонту жилих приміщень. Дана норма передбачена ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР, де зазначено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, зокрема, належить надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті.

Слід відмітити, що відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 року N 1875-IV послуги органів житлово-комунального господарства у сфері здійснення поточного ремонту віднесені до групи послуг функціонального призначення (ст. 13 Закону). При цьому, відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах в порядку, передбаченому ст. ст. 19 - 25 Закону шляхом укладення договору.

Істотними умовами такого договору є: 1) найменування сторін; 2) предмет договору; 3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг; 4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги; 5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; 6) права та обов'язки сторін; 7) порядок контролю та звіту сторін; 8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг; 9) визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу; 10) порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту); 11) умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку; 12) порядок здійснення ремонту; 13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору; 14) порядок вирішення спорів; 15) перелік форс-мажорних обставин; 16) строк дії договору; 17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору; 18) дата і місце укладення договору.

Крім істотних, договір може містити інші умови за згодою сторін. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення. У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між ним та виробником регулюються окремим договором, який укладається відповідно до вимог цієї статті. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

До таких договорів застосовуються положення ЦК України про договір підряду.