Стаття 183. Планування капітального ремонту державного житлового фонду

У державних планах економічного і соціального розвитку Української РСР встановлюються завдання виконавчим комітетам обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, міністерствам, державним комітетам і відомствам Української РСР по капітальному ремонту житлового фонду, що перебуває у їх віданні.

Коментар:

Загальний порядок організації і планування капітального ремонту здійснюється відповідно до п. 2.5 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17 травня 2005 року N 76.

Так, планування капітального ремонту - це розробка комплексу ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта.

Під час капітального ремонту слід робити комплексне усунення несправностей будинку та обладнання, зміну, відновлення або заміну їх на більш довговічні й економічні, поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду, здійснення технічно можливої й економічно доцільної модернізації жилих будинків з установленням приладів обліку тепла, води, газу, електроенергії і забезпечення раціонального енергоспоживання.

Порядок розроблення, обсяг і характер проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт жилих будинків, а також терміни її видачі підрядній організації, порядок проведення та фінансування капітального ремонту жилих будинків повинні встановлюватися відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних документів.

Крім цього, планування капітального ремонту саме державного житлового фонду може передбачатись правилами утримання житлового фонду на рівні нормативних актів окремих відомств. Так, п. п. 5.6, 5.7 Інструкції щодо організації надання житлової площі у гуртожитках Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24 березня 2008 року N 113, передбачається, що начальник квартирно-експлуатаційного органу здійснює систематичний контроль за технічним станом гуртожитку, усуненням дрібних несправностей елементів будівель з метою їх безперебійної роботи, а також попередженням порушень санітарно-гігієнічних вимог до приміщень будівель. За результатами оглядів плануються роботи поточного і капітального ремонтів, що підлягають виконанню у відповідний період. Капітальний ремонт будівель проводиться у межах бюджетних асигнувань, передбачених Міністерству оборони України за відповідною бюджетною програмою.

Під час проведення капітального ремонту будівлі начальником квартирно-експлуатаційного органу надається мешканцям на час ремонту житлова площа в тій самій або іншій будівлі чи інше житлове приміщення для тимчасового проживання. Після закінчення капітального ремонту зазначеним особам надається житлова площа, яку вони займали раніше.