Стаття 185. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського житлового фонду

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського житлового фонду здійснюється за рахунок власних коштів володільців фонду.

Коментар:

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського житлового фонду здійснюється за рахунок власних коштів володільців фонду.

Такі витрати здійснюються щодо утримання жилих будинків і жилих приміщень в інших будівлях, які належать кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям.

Так, наприклад, фінансування витрат на утримання, експлуатацію та ремонт житлового фонду Укоопспілки здійснюється на основі Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України, затвердженого постановою шостих зборів Ради Укоопспілки сімнадцятого скликання 3 квітня 2003 року, а також Програми завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України (Укоопспілки), затвердженої постановою XVIII (позачергового) з'їзду споживчої кооперації України 19 грудня 2000 року.