Стаття 193. Міжнародні договори

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік, якщо міжнародним договором СРСР встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить радянське житлове законодавство, то застосовуються правила міжнародного договору.

Такий же порядок застосовується щодо житлового законодавства Української РСР, якщо в міжнародному договорі Української РСР встановлено інші правила, ніж передбачені житловим законодавством Української РСР.

Коментар:

У коментованій статті відображається загальне правило щодо пріоритету міжнародних договорів, підписаних державою, відносно національного законодавства цієї держави. Стаття 9 Конституції України встановлює, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. А відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про міжнародні договори України", якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Україною підписано ряд міжнародних угод в галузі житлових відносин, серед яких можна назвати Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про умови та порядок обміну житлових приміщень від 17.07.95 р.; Угоду між Урядом України і Урядом Російської Федерації щодо реалізації на території України програми житлового будівництва для виведених з Німеччини органів управління, частин та підрозділів Західної групи військ від 22.12.92 р.; Рекомендацію 115 Генеральної конференції Міжнародної організації праці щодо житлового будівництва для працівників; Угоду між Урядом України і Урядом Грузії про умови та порядок обміну житлових приміщень від 05.11.96 р.; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності Чорноморського флоту Російської Федерації на житловий фонд та об'єкти соціально-побутового призначення в місцях дислокації його військових формувань на території України від 16.03.2000 р. та ін.

 

 

 

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР

 
О. ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР

М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
30 червня 1983 року 
N 5464-Х