Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання

1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.

2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель.

Коментар:

До ч. 1.Термін "земельне законодавство" може вживатися у різних значеннях. У ч. 1 ст. 4 ЗКУ під поняттям "земельне законодавство" законодавець мав на увазі сукупність нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини. При цьому термін "земельне законодавство", вочевидь, вживається у широкому розумінні, охоплюючи нормативно-правові акти, що містять хоча б одну норму, спрямовану на регулювання земельних відносин (у вузькому розумінні земельне законодавство включає лише ті акти, що спеціально спрямовані на регулювання земельних відносин).

Наводимо перелік нормативно-правових актів, що складають земельне законодавство (у широкому розумінні).

N

Вид документа

Назва документа

Дата, N

1.

Закон України

Конституція України (ст. ст. 13, 14, 142 та ін.)

28.06.96

2.

Міжнародна угода

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів

02.02.71

3.

Закон УРСР

Житловий кодекс Української РСР (ст. ст. 111, 140, 171)

30.06.83

4.

Закон УРСР

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. ст. 52 - 56, 63, 69, 70, 74, 1061, 142, 1885, 2381, 255, 259)

07.12.84

5.

Закон України

"Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

27.02.91

6.

Закон України

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (п. 20 ч. 1 ст. 20, п. 15 ч. 1 ст. 22, п. 4 ст. 32, ч. 3 ст. 35)

28.02.91

7.

Закон України

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (ст. 14-1, ст. 27, ч. 5 ст. 30)

21.03.91

8.

Закон України

"Про охорону навколишнього природного середовища"

25.06.91

9.

Закон України

"Про державний кордон України"

04.11.91

10.

Закон України

"Про оборону України" (ст. ст. 9, 11, 15)

06.12.91

11.

Закон України

"Про колективне сільськогосподарське підприємство" (ст. ст. 4, 7, 10, 11, 12, 17)

14.02.92

12.

Закон України

"Про приватизацію державного майна" (ч. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 7, ст. ст. 13, 14, 18-1, 23, 27, 29)

04.03.92

13.

Закон України

"Про природно-заповідний фонд України"

16.06.92

14.

Закон України

"Про заставу"

02.10.92

15.

Закон України

"Про охорону атмосферного повітря" (ст. 24 та ін.)

16.10.92

16.

Закон України

"Про основи містобудування"

16.11.92

17.

Закон України

Повітряний кодекс України (ст. 41 та ін.)

04.05.93

18.

Закон України

"Про нотаріат" (ст. ст. 34, 37 - 38, 55, 70, 73, 74 та ін.)

02.09.93

19.

Закон України

"Про фізичну культуру і спорт" (ст. 40)

24.12.93

20.

Закон України

Лісовий кодекс України

21.01.94

21.

Закон України

"Про забезпечення санітарного та гігієнічного благополуччя населення" (ст. ст. 11, 15, 22, 35, 41)

24.02.94

22.

Закон України

Кодекс України про надра (ст. ст. 18, 19, 23 та ін.)

27.07.94

23.

Закон України

"Про транспорт" (ст. ст. 11, 23, 25, 28, 31, 33, 35, 38)

10.11.94

24.

Закон України

"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (ст. ст. 20, 37, 45 та ін.)

08.02.95

25.

Закон України

"Про пестициди і агрохімікати" (ст. ст. 1, 12, 13, 161 - 163 та ін.)

02.03.95

26.

Закон України

Кодекс торговельного мореплавства України (ст. ст. 12, 74 та ін.)

23.05.95

27.

Закон України

Водний кодекс України (ст. 4, гл. 18 та ін.)

06.06.95

28.

Закон України

"Про туризм" (ст. ст. 3, 6)

15.09.95

29.

Закон України

"Про трубопровідний транспорт" (ст. ст. 1, 9, 11, 16, 21)

15.05.96

30.

Закон України

"Про рекламу" (ст. 16)

03.07.96

31.

Закон України

"Про залізничний транспорт" (ст. ст. 6, 11)

04.07.96

32.

Закон України

"Про державний матеріальний резерв" (ст. 4)

24.01.97

33.

Закон України

"Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. ст. 11, 16, 26, 31, 33, 34, 43, 44, ч. 5 ст. 46, 60)

21.05.97

34.

Закон України

"Про сільськогосподарську кооперацію" (ст. ст. 1, 12, 20, 21, 22, 25, ч. 3 ст. 38)

17.07.97

35.

Закон України

"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (ст. 5)

23.09.97

36.

Закон України

"Про електроенергетику" (абз. 27, абз. 28 ст. 1, ст. ст. 17, 19, 19-1, 20)

16.10.97

37.

Закон України

"Про видобування і переробку уранових руд" (ст. ст. 12, 15)

19.11.97

38.

Закон України

"Про оренду землі"

06.10.98

39.

Закон України

"Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (ст. ст. 1, 8, 11, 12, 22)

23.12.98

40.

Закон України

"Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" (ст. 6, 8, ч. 7 ст. 9, ст. 10)

24.12.98

41.

Закон України

"Про столицю України - місто-герой Київ" (ст. ст. 4, 18, ч. 3 ст 19, п. 4 ч. 1 ст. 21, ст. ст. 22, 25)

15.01.99

42.

Закон України

"Про гідрометеорологічну діяльність" (ст. ст. 8, 13, 25)

18.02.99

43.

Закон України

"Про місцеві державні адміністрації" (ст. 13, п. 3 ст. 16, ст. 21, п. 8 ст. 22)

09.04.99

44.

Закон України

"Про рослинний світ"

09.04.99

45.

Закон України

"Про виконавче провадження" (ст. 62, 621, 622, 66)

21.04.99

46.

Закон України

"Про архітектурну діяльність" (абзаци 7, 11 ст. 1, ст. ст. 5, 6)

20.05.99

47.

Закон України

"Про концесії" (ч. 3 ст. 10 та ін.)

16.07.99

48.

Закон України

"Про меліорацію земель"

14.01.2000

49.

Закон України

"Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону"

10.02.2000

50.

Закон України

"Про мисливське господарство і полювання" (ст. ст. 21, 22, 23, 24)

22.02.2000

51.

Закон України

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (п. 58 ст. 9)

01.06.2000

52.

Закон України

"Про охорону культурної спадщини"

08.06.2000

53.

Закон України

"Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (ст. ст. 3 - 5, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 26, 28 та ін.)

14.09.2000

54.

Закон України

"Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки"

21.09.2000

55.

Закон України

"Про курорти" (абз. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 9, ст. 13, ст. 18, ст. 29 - 34, п. 5 ст. 39, п. п. 1, 3 ст. 41)

05.10.2000

56.

Закон України

Кримінальний кодекс України (ст. ст. 1971, 238, 239, 254)

05.04.2001

57.

Закон України

"Про автомобільний транспорт" (ст. 4)

05.04.2001

58.

Закон України

"Про народні художні промисли" (абз. 3 ст. 1)

21.06.2001

59.

Закон України

"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (абз. 4, 10 ст. 1, ст. 3, ч. 7 ст. 11)

29.11.2001

60.

Закон України

"Про тваринний світ" (ст. ст. 17, 39, 54 та ін.)

13.12.2001

61.

Закон України

"Про питну воду та питне водопостачання" (абз. 15 ст. 1, ст. ст. 10, 12, 13, 16, 34 - 38, 45, 46)

10.01.2002

62.

Закон України

Сімейний кодекс України (ч. 2 ст. 66, ч. 4 ст. 71, ч. 1 ст. 190)

10.01.2002

63.

Закон України

"Про Генеральну схему планування території України"

07.02.2002

64.

Закон України

Митний кодекс України (ст. 25)

11.07.2002

65.

Закон України

Цивільний кодекс України

16.01.2003

66.

Закон України

Господарський кодекс України

16.01.2003

67.

Закон України

"Про Державну прикордонну службу України" (п. 1, п. 45 ст. 20)

03.04.2003

68.

Закон України

"Про особисте селянське господарство"

15.05.2003

69.

Закон України

"Про землеустрій"

22.05.2003

70.

Закон України

"Про іпотеку"

05.06.2003

71.

Закон України

"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"

05.06.2003

72.

Закон України

"Про охорону земель"

19.06.2003

73.

Закон України

"Про державний контроль за використанням та охороною земель"

19.06.2003

74.

Закон України

"Про фермерське господарство"

19.06.2003

75.

Закон України

"Про поховання та похоронну справу" (абз. 4, абз. 9 ст. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 8, ч. 1, ч. 4 ст. 23, ст. 28, ч. 1 ст. 30)

10.07.2003

76.

Закон України

"Про телекомунікації" (ст. 10)

18.11.2003

77.

Закон України

"Про використання земель оборони"

27.11.2003

78.

Закон України

"Про оцінку земель"

11.12.2003

79.

Закон України

"Про розмежування земель державної та комунальної власності"

05.02.2004

80.

Закон України

"Про охорону археологічної спадщини"

18.03.2004

81.

Закон України

"Про державну експертизу землевпорядної документації"

17.06.2004

82.

Закон України

"Про екологічну мережу України"

24.06.2004

83.

Закон України

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

01.07.2004

84.

Закон України

"Про захист конституційних прав громадян на землю"

20.01.2005

85.

Закон України

"Про благоустрій населених пунктів"

06.09.2005

86.

Закон України

"Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення"

08.09.2005

87.

Закон України

"Про автомобільні дороги" (абз. 11 ст. 1, п. 2 ст. 12, ст. ст. 14, 15, 45 та ін.)

08.09.2005

88.

Закон України

"Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"

22.12.2006

89.

Закон України

"Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"

19.04.2007

90.

Закон України

"Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"

25.12.2008

91.

Закон України

"Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра"

04.06.2009

92.

Закон України

"Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (ст. ст. 10, 12)

25.06.2009

93.

Закон України

"Про будівельні норми"

05.11.2009

94.

Закон України

"Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб"

17.11.2009

95.

Закон України

"Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів"

09.07.2010

96.

Закон України

Податковий кодекс України (розділ XIII та ін.)

02.12.2010

97.

Закон України

"Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів"

17.02.2011

98.

Закон України

"Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах"

17.03.2011

99.

Указ Президії ВР УРСР

"Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР"

12.03.82

100.

Постанова ВР

"Про земельну реформу"

18.12.90

101.

Постанова ВР

"Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки"

05.03.98

102.

Указ Президента України

"Про біосферні заповідники в Україні"

26.11.93 N 563

103.

Указ Президента України

"Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям"

08.08.95 N 720

104.

Указ Президента України

"Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення"

02.12.95 N 1118

105.

Указ Президента України

"Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів"

06.01.96 N 34

106.

Указ Президента України

"Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)"

15.12.98 N 1353

107.

Указ Президента України

"Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки"

03.12.99 N 1529

108.

Указ Президента України

"Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)"

02.02.2002 N 92

109.

Указ Президента України

"Про Державне агентство земельних ресурсів України"

08.04.2011 N 445/2011

110.

Указ Президента України

"Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України"

13.04.2011 N 452/2011

111.

Указ Президента України

"Про Положення про Державну екологічну інспекцію України"

13.04.2011 N 454/2011

112.

Указ Президента України

"Про Державну інспекцію сільського господарства України"

13.04.2011 N 459/2011

113.

Указ Президента України

"Про Міністерство аграрної політики та продовольства України"

23.04.2011 N 500/2011

114.

Постанова Ради Міністрів СРСР

"Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР"

15.10.55 N 1801

115.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження обов'язкового для всіх землекористувачів мінімуму заходів по боротьбі з ерозією ґрунтів і по відновленню родючості та продуктивному використанню еродованих земель в УРСР"

12.09.60 N 1541

116.

Постанова ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР

"Про невідкладні заходи по захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії в Українській РСР"

16.05.67 N 320

117.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про Статут автомобільного транспорту УРСР"

27.06.69 N 401

118.

Постанова Ради Міністрів СРСР

"О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ"

02.06.76 N 407

119.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження положень про курорти Березівські мінеральні води і Синяк"

16.08.82 N 421

120.

Постанова КМУ

"Про порядок ведення державного земельного кадастру"

12.01.93 N 15

121.

Постанова КМУ

"Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам"

19.04.93 N 284

122.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про моніторинг земель"

20.08.93 N 661

123.

Постанова КМУ

"Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони"

30.03.94 N 198

124.

Постанова КМУ

"Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"

12.12.94 N 827

125.

Постанова КМУ

"Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів"

23.03.95 N 213

126.

Постанова КМУ

"Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)"

12.10.95 N 801

127.

Постанова КМУ

"Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення"

23.11.95 N 935

128.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку"

29.01.96 N 135

129.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них"

08.05.96 N 486

130.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку користування землями водного фонду"

13.05.96 N 502

131.

Постанова КМУ

"Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних"

12.06.96 N 640

132.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил охорони електричних мереж"

04.03.97 N 209

133.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними"

14.04.97 N 347

134.

Постанова КМУ

"Про методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)"

30.05.97 N 525

135.

Постанова КМУ

"Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню"

17.11.97 N 1279

136.

Постанова КМУ

"Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру"

02.12.97 N 1355

137.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля"

30.03.98 N 391

138.

Постанова КМУ

"Про затвердження Статуту залізниць України"

06.04.98 N 457

139.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду"

06.07.98 N 1012

140.

Постанова КМУ

"Про прикордонний режим"

27.07.98 N 1147

141.

Постанова КМУ

"Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"

18.12.98 N 2024

142.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі"

25.12.98 N 2073

143.

Постанова КМУ

"Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову"

23.04.99 N 672

144.

Постанова КМУ

"Про Порядок охорони геодезичних пунктів"

19.07.99 N 1284

145.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання"

11.12.99 N 2262

146.

Постанова КМУ

"Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства"

24.01.2000 N 118

147.

Постанова КМУ

"Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)"

24.01.2000 N 119

148.

Постанова КМУ

"Про проведення індексації грошової оцінки земель"

12.05.2000 N 783

149.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів"

01.11.2000 N 1619

150.

Постанова КМУ

"Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків"

31.01.2001 N 87

151.

Постанова КМУ

"Деякі питання реалізації громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на отримання земельної частки (паю)"

13.12.2001 N 1651

152.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини"

28.12.2001 N 1768

153.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України"

13.03.2002 N 316

154.

Постанова КМУ

"Деякі питання реалізації Закону України "Про народні художні промисли"

13.03.2002 N 283

155.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"

13.03.2002 N 318

156.

Постанова КМУ

"Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою"

02.04.2002 N 449

157.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб"

11.04.2002 N 502

158.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги"

16.05.2002 N 648

159.

Постанова КМУ

"Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення"

29.08.2002 N 1287

160.

Постанова КМУ

"Про експертну грошову оцінку земельних ділянок"

11.10.2002 N 1531

161.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів"

16.11.2002 N 1747

162.

Постанова КМУ

"Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується"

10.12.2003 N 1908

163.

Постанова КМУ

"Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)"

04.02.2004 N 122

164.

Постанова КМУ

"Про затвердження Типового договору оренди землі"

03.03.2004 N 220

165.

Постанова КМУ

"Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек"

31.03.2004 N 410

166.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд"

31.03.2004 N 416

167.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів"

31.03.2004 N 427

168.

Постанова КМУ

"Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки"

04.03.2004 N 266

169.

Постанова КМУ

"Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів"

26.05.2004 N 671

170.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок"

26.05.2004 N 677

171.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель"

26.05.2004 N 681

172.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення"

25.08.2004 N 1094

173.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок"

05.10.2004 N 1303

174.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою"

17.11.2004 N 1553

175.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду"

12.07.2005 N 557

176.

Постанова КМУ

"Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів"

27.07.2005 N 659

177.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку"

12.07.2006 N 974

178.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель"

19.07.2006 N 998

179.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю"

01.08.2006 N 1066

180.

Постанова КМУ

"Деякі питання оренди земель"

13.12.2006 N 1724

181.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил відтворення лісів"

01.03.2007 N 303

182.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок"

16.05.2007 N 733

183.

Постанова КМУ

"Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу"

25.07.2007 N 963

184.

Постанова КМУ

"Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель"

17.12.2008 N 1098

185.

Постанова КМУ

"Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки"

18.02.2009 N 113

186.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності"

22.04.2009 N 381

187.

Постанова КМУ

"Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку"

06.05.2009 N 439

188.

Постанова КМУ

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю за використанням та охороною земель"

20.05.2009 N 477

189.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування"

20.05.2009 N 489

190.

Постанова КМУ

"Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

21.05.2009 N 526

191.

Постанова КМУ

"Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку"

27.05.2009 N 774

192.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності"

08.07.2009 N 689

193.

Постанова КМУ

"Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України"

05.08.2009 N 844

194.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності"

26.08.2009 N 982

195.

Постанова КМУ

"Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі"

09.09.2009 N 1021

196.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про державну лісову охорону"

16.09.2009 N 976

197.

Постанова КМУ

"Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України"

23.12.2009 N 1420

198.

Постанова КМУ

"Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах"

11.02.2010 N 164

199.

Постанова КМУ

"Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці"

18.08.2010 N 749

200.

Постанова КМУ

"Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них"

08.12.2010 N 1117

201.

Постанова Держбуду СРСР

СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

30.03.73 N 45

202.

Постанова Держбуду СРСР

СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

28.12.73 N 256

203.

Постанова Держбуду СРСР

СН 455-73. Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

29.12.73 N 270

204.

Постанова Держбуду СРСР

СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов

16.01.74

205.

Постанова Держбуду СРСР

СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин

25.03.74 N 49

206.

Постанова Держбуду СРСР

СН 462-74. Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин

05.06.74 N 116

207.

Постанова Держбуду СРСР

СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи

09.06.74

208.

Постанова Держбуду СРСР

СН 468-74. Нормы отвода земель для железных дорог

19.12.74 N 247

209.

Постанова Держбуду СРСР

СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог

19.12.74 N 248

210.

Наказ Міністерства сільського господарства УРСР

Инструкция по внутрихозяйственному землеустройству колхозов, совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий УССР

28.03.75

211.

Постанова Держбуду СРСР

СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов

14.07.75 N 120

212.

Наказ Держкомнауки, Держбуду, Міністерства сільського господарства та Держлісгоспу СРСР

Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ

16.05.77

213.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования

10.07.78 N 1851

214.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

21.08.80 N 4368

215.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)

30.10.80 N 2264-80

216.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

25.12.80 N 5976

217.

Постанова Держбуду СРСР

СНиП II-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий

30.12.80 N 213

218.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

20.03.81 N 1476

219.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве (ОДК)

10.06.81 N 2402-81

220.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

18.12.82 N 2640-82

221.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85). Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

30.04.83 N 1521

222.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанП N 2811-83. Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов

16.05.83 N 2811-83

223.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания

27.04.84 N 1501

224.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)

01.02.85 N 3210-85

225.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанП N 3231-85. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли)

20.03.85 N 3231-85

226.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

16.07.85 N 2228

227.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 26640-85. Охрана природы. Земли. Термины и определения

28.10.85 N 3453

228.

Постанова Держбуду СРСР

ВСН 43-85. Госгражданстрой. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования

11.12.85 N 404

229.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанП N 4076-86. Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии

06.03.86 N 4076-86

230.

Наказ Держбуду СРСР

СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования

28.05.86 N 71

231.

Наказ Держбуду УРСР

РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР

19.09.86 N 178

232.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве

30.10.87 N 4433-87

233.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанПиН 42-125-4437-87. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев

23.11.87 N 42-125-4437-87

234.

Постанова Держстандарту

ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

17.05.88 N 1357

235.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанПиН 42-21-4719-88. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ

01.11.88 N 42-21-4719-88

236.

Постанова Головного державного санітарного лікаря УРСР

СанПиН N 5.02.12/н. Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР

12.07.89 N 5.02.12/Н

237.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанПиН 5179-90. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

29.06.90 N 5179-90

238.

Наказ Держжитлокомунгоспу України

Інструкція про порядок поховання, утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування в населених пунктах України

16.12.91 N 126

239.

Наказ Держкоммістобудування

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92**

17.04.92 N 44

240.

Наказ Мінсільгосппроду

"Про порядок оплати робіт, що виконуються проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського господарства "

30.11.93 N 321

241.

Наказ Мінбудархітектури

ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень

05.01.94 N 6

242.

Наказ Мінприроди

"Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України"

29.03.94 N 30

243.

Наказ Держбуду

ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

27.01.95 N 17

244.

Наказ МОЗ

"Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів"

19.06.96 N 172

245.

Наказ МОЗ

"Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів"

19.06.96 N 173

246.

Наказ Держкоммістобудування

ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів

27.06.96 N 117

247.

Наказ Держкоммістобудування

ДБН В.2.2-4-97. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

27.06.96 N 117

248.

Наказ МОЗ

"Про затвердження Державних санітарних правил і норм"

01.08.96 N 239

249.

Наказ Держкоммістобудування

ДБН Б.2.4-4-97. Планування та забудова сільських поселень. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

25.03.97 N 42

250.

Наказ МОЗ

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

09.07.97 N 201

251.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів"

26.08.97 N 85

252.

Наказ Держбуду

ДБН Б.1-3-97. Державні будівельні норми України. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

25.09.97 N 164

253.

Наказ Мінекобезпеки

"Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства"

27.10.97 N 171

254.

Наказ МО

"Про затвердження Положення про порядок надання в користування земель (земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України та основні правила користування наданими землями"

22.12.97 N 483

255.

Наказ МОЗ

ДСП 8.8.1.2.001-98. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві

03.08.98 N 1

256.

Наказ МОЗ

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)

05.11.98 N 6

257.

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

ДСанПіН 5.5.2.008-98. Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчальних-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу

30.12.98 N 8

258.

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

ДСанПіН 5.5.5.23-99. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів

26.04.99 N 23

259.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі"

04.05.99 N 43

260.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди

25.06.99 N 153

261.

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

ДСанПіН 2.2.2.028-99. Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України

01.07.99 N 28

262.

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

ДСанПіН 2.2.7. 029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

01.07.99 N 29

263.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж

27.07.99 N 179

264.

Наказ Мін'юсту

"Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій"

15.12.99 N 74/5

265.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки"

30.12.99 N 130

266.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю)"

17.01.2000 N 5

267.

Наказ ДПА

"Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби"

26.10.2001 N 434

268.

Наказ Держбуду

"Про затвердження типових регіональних правил забудови"

10.12.2001 N 219

269.

Наказ ДПА

"Про затвердження Податкового роз'яснення щодо сплати земельного податку державними підприємствами зв'язку, які займаються розповсюдженням друкованої продукції, теле- і радіопрограм"

05.02.2002 N 55

270.

Наказ Мінагрополітики та Мінфіну

"Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель"

27.02.2002 N 58/136

271.

Наказ Мінекоресурсів

"Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля"

27.02.2002 N 88

272.

Наказ ДПА

"Про затвердження Податкового роз'яснення про порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України"

12.03.2002 N 102

273.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги"

10.07.2002 N 114

274.

Наказ Мінагрополітики

"Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель"

31.07.2002 N 216

275.

Наказ Держкомзему

"Про Порядок консервації земель"

17.10.2002 N 175

276.

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

"Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення"

27.12.2002 N 524

277.

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Держкомзему

"Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт"

18.03.2003 N 30/64

278.

Наказ Держкомзему

"Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах"

23.05.2003 N 135

279.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою"

28.11.2003 N 295

280.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель"

12.12.2003 N 312

281.

Наказ Мінагрополітики, Мінпраці

"Про затвердження Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств"

17.12.2003 N 452/335

282.

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики

"Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин"

14.01.2004 N 4

283.

Наказ Мінагрополітики

"Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення"

26.02.2004 N 51

284.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт"

12.08.2004 N 264

285.

Наказ Мінприроди

"Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок"

05.11.2004 N 434

286.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення природно-сільськогосподарського районування (зонування) земель"

10.11.2004 N 366

287.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації"

03.12.2004 N 391

288.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства"

14.12.2004 N 407

289.

Наказ Державного комітету лісового господарства України

"Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України"

27.12.2004 N 278

290.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок"

04.01.2005 N 1

291.

Наказ МОЗ

"Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"

02.02.2005 N 54

292.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

18.05.2005 N 80

293.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель"

19.05.2005 N 132

294.

Наказ Держводгоспу, Мінагрополітики

"Про Порядок використання меліоративних фондів і меліорованих земель"

02.11.2006 N 206/638

295.

Наказ ФДМУ

"Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу земельної ділянки разом з пакетом акцій відкритого акціонерного товариства за аукціоном (конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону)"

22.06.2007 N 1022

296.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Положень про територіальні органи земельних ресурсів"

17.06.2008 N 123

297.

Наказ Держкомзему

"Про організацію проведення державної експертизи землевпорядної документації"

29.01.2009 N 51

298.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 N 312"

28.04.2009 N 205

299.

Наказ Держкомзему

"Про здійснення відмітки "архівний"

04.06.2009 N 293

300.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою"

22.06.2009 N 325

301.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження та надання чинності галузевим стандартам"

17.07.2009 N 375

302.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт"

05.08.2009 N 423

303.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Еталону технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку"

08.10.2009 N 534

304.

Наказ Державного комітету лісового господарства України

"Про затвердження Правил рубок головного користування"

23.12.2009 N 364

305.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками"

18.05.2010 N 376

306.

Наказ Держкомзему, Генпрокуратури

"Про затвердження Порядку взаємодії Державного комітету України із земельних ресурсів і його територіальних органів та органів прокуратури з питань захисту інтересів держави у сфері регулювання земельних відносин"

10.03.2010 N 225/15

307.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель"

23.07.2010 N 548

308.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів"

08.10.2010 N 724

309.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження технічних вимог"

18.11.2010 N 813

310.

Закон АРК

Конституція Автономної Республіки Крим

21.10.98

311.

Постанова Ради міністрів АРК

"Про затвердження Положення про Республіканський комітет по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим"

25.05.2010 N 220

 

Тексти більшості тих із названих нормативно-правових актів, що відсутні у правових базах даних, наведені у виданні: Земельний кодекс України з постат. мат.: зб. норм.-пр. актів та мат. суд. практ. / [упоряд. А. М. Мірошниченко; наук. ред. В. В. Носік]. - К.: Романчук Р. С., 2007. - 720 с.

Акти земельного законодавства також можна згрупувати відповідно до кола врегульованих питань.

N

Вид документа

Назва документа

Дата, N

1. Акти загального характеру

1.

Закон України

Конституція України (ст. ст. 13, 14, 142 та ін.)

28.06.96

2.

Закон України

"Про охорону навколишнього природного середовища"

25.06.91

3.

Закон України

Земельний кодекс України

25.10.2001

4.

Постанова ВР

"Про земельну реформу"

18.12.90

2. Право власності на землю

5.

Закон України

Цивільний кодекс України

16.01.2003

6.

Закон України

Господарський кодекс України

16.01.2003

7.

Закон України

"Про розмежування земель державної та комунальної власності"

05.02.2004

8.

Постанова КМУ

"Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою"

02.04.2002 N 449

9.

Рішення Київради

"Про Концепцію формування земель комунальної власності територіальної громади міста Києва"

28.03.2002 N 374/1808

3. Набуття права власності на земельні ділянки (в т. ч. приватизація земель)

10.

Закон України

"Про приватизацію державного майна" (ч. 1 ст. 5, ч. 3 ст. 7, ст. ст. 13, 14, 181, 23, 27, 29)

04.03.92

11.

Закон України

"Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (ст. ст. 3 - 5, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 26, 28 та ін.)

14.09.2000

12.

Закон України

Цивільний кодекс України

16.01.2003

13.

Закон України

"Про іпотеку"

05.06.2003

14.

Закон України

"Про державну експертизу землевпорядної документації"

17.06.2004

15.

Закон України

"Про захист конституційних прав громадян на землю"

20.01.2005

16.

Закон України

"Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"

19.04.2007

17.

Постанова КМУ

"Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства"

24.01.2000 N 118

18.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги"

16.05.2002 N 648

19.

Постанова КМУ

"Про експертну грошову оцінку земельних ділянок"

11.10.2002 N 1531

20.

Постанова КМУ

"Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів"

26.05.2004 N 671

21.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок"

26.05.2004 N 677

22.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності"

22.04.2009 N 381

23.

Постанова КМУ

"Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку"

06.05.2009 N 439

24.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності"

08.07.2009 N 689

25.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності"

26.08.2009 N 982

26.

Постанова КМУ

"Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України"

05.08.2009 N 844

27.

Постанова КМУ

"Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України"

23.12.2009 N 1420

28.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Методичних рекомендацій з експертної грошової оцінки земельних ділянок"

12.11.98 N 118

29.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі"

04.05.99 N 43

30.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги"

10.07.2002 N 114

31.

Наказ Мінагрополітики, Мінпраці

"Про затвердження Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств"

17.12.2003 N 452/335

32.

Наказ Мін'юсту

"Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"

03.03.2004 N 20/5

33.

Наказ ФДМУ

"Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу земельної ділянки разом з пакетом акцій відкритого акціонерного товариства за аукціоном (конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону)"

22.06.2007 N 1022

34.

Наказ Держкомзему

"Про здійснення відмітки "архівний"

04.06.2009 N 293

35.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою"

22.06.2009 N 325

36.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів"

08.10.2010 N 724

37.

Рішення Київради

"Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок у місті Києві"

14.03.2002 N 304/1738

38.

Рішення Київради

"Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві"

15.07.2004 N 457/1867

39.

Рішення Київради

"Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в м. Києві"

19.07.2005 N 810/3385

4. Право землекористування

40.

Закон України

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (ст. 141, ст. 27, ч. 5 ст. 30)

21.03.91

41.

Закон України

"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11)

13.10.92

42.

Закон України

"Про оренду землі"

06.08.98

43.

Закон України

"Про концесії" (ч. 3 ст. 10 та ін.)

14.07.99

44.

Постанова ВР

"Про земельну реформу"

18.12.90

45.

Постанова КМУ

"Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі"

25.12.98 N 2073

46.

Постанова КМУ

"Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою"

02.04.2002 N 449

47.

Постанова КМУ

"Про затвердження Типового договору оренди землі"

03.03.2004 N 220

48.

Постанова КМУ

"Деякі питання оренди земель"

13.12.2006 N 1724

49.

Рішення Київради

"Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок в м. Києві"

15.07.2004 N 457/1867

5. Право на земельну частку (пай)

50.

Закон України

"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"

05.06.2003

51.

Указ Президента України

"Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям"

08.08.95 N 720

52.

Указ Президента України

"Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)"

15.12.98 N 1353

53.

Указ Президента України

"Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки"

03.12.99 N 1529

54.

Указ Президента України

"Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)"

02.02.2002 N 92

55.

Постанова КМУ

"Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)"

12.10.95 N 801

56.

Постанова КМУ

"Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову"

23.04.99 N 672

57.

Постанова КМУ

"Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)"

24.01.2000 N 119

58.

Постанова КМУ

"Деякі питання реалізації громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на отримання земельної частки (паю)"

13.12.2001 N 1651

59.

Постанова КМУ

"Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)"

04.02.2004 N 122

60.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю)"

17.01.2000 N 5

61.

Наказ Держкомзему

"Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям"

20.02.96 N 11

62.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки"

30.12.99 N 130

6. Обмеження та обтяження прав на землю. Права на чужі земельні ділянки

63.

Закон України

"Про заставу"

02.10.92

64.

Закон України

"Про видобування і переробку уранових руд" (ст. ст. 12, 15)

19.11.97

65.

Закон України

"Про гідрометеорологічну діяльність" (ст. ст. 8, 13, 25)

18.02.99

66.

Закон України

"Про питну воду та питне водопостачання" (абз. 15 ст. 1, ст. ст. 10, 12, 13, 16, 34 - 38, 45, 46)

10.01.2002

67.

Закон України

Цивільний кодекс України

16.01.2003

68.

Закон України

"Про іпотеку"

05.06.2003

69.

Постанова КМУ

"Про затвердження правил охорони ліній електрозв'язку"

29.01.96 N 135

70.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них"

08.05.96 N 486

71.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил охорони електричних мереж"

04.03.97 N 209

72.

Постанова КМУ

"Про Порядок охорони геодезичних пунктів"

19.07.99 N 1284

73.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання"

11.12.99 N 2262

74.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів"

16.11.2002 N 1747

75.

Постанова КМУ

"Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек"

31.03.2004 N 410

76.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд"

31.03.2004 N 416

77.

Наказ МОЗ

"Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів"

19.06.96 N 173

7. Управління у галузі використання, охорони та відтворення земель

7.1. Акти про компетенцію основних органів управління

78.

Закон України

"Про прокуратуру"

05.11.91

79.

Закон України

"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

26.01.93

80.

Закон України

"Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. ст. 11, 16, 26, 31, 33, 34, 43, 44, ч. 5 ст. 46, 60)

21.05.97

81.

Закон України

"Про столицю України - місто-герой Київ" (ст. ст. 4, 18, ч. 3 ст 19, п. 4 ч. 1 ст. 21, ст. ст. 22, 25)

15.01.99

82.

Закон України

"Про місцеві державні адміністрації" (ст. 13, п. 3 ст. 16, ст. 21, п. 8 ст. 22)

09.05.99

83.

Указ Президента України

"Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів"

06.01.96 N 34

84.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру"

24.09.2005 N 979

85.

Наказ Мінагрополітики

"Про Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів"

01.09.2000 N 167

86.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Положень про територіальні органи земельних ресурсів"

17.06.2008 N 123

87.

Рішення Київради

"Про питання управління земельними ресурсами в місті Києві"

23.05.2002 N 18/18

7.2. Акти про окремі функції управління

7.2.1. Планування використання земель

88.

Закон України

"Про Генеральну схему планування території України"

07.02.2002

89.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель"

26.05.2004 N 681

90.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів"

06.10.2003 N 245

91.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення природно-сільськогосподарського районування (зонування) земель"

10.11.2004 N 366

92.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення ерозійного районування (зонування) земель"

28.12.2004 N 420

7.2.2. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень

93.

Указ Президії ВР УРСР

"Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР"

12.03.82

7.2.3. Розподіл та перерозподіл земель

 

 

Див. вище п. п. 3 та 4.

 

7.2.4. Моніторинг земель

94.

Постанова КМУ

"Про затвердження положення про моніторинг земель"

20.08.93 N 661

95.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля"

30.03.98 N 391

96.

Наказ Мінагрополітики

"Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення"

26.02.2004 N 51

7.2.5. Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель

97.

Закон України

"Про державний контроль за використанням та охороною земель"

19.06.2003

98.

Постанова КМУ

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням і охороною земель"

20.05.2009 N 477

99.

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)

05.11.98 N 6

100.

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Держкомзему

"Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт"

18.03.2003 N 30/64

101.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель"

12.12.2003 N 312

102.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства"

14.12.2004 N 407

103.

Наказ Держкомзему та Мін'юсту

"Про взаємодію органів Держкомзему України та органів державної виконавчої служби Мін'юсту України"

12.04.2005 N 84/35/5

104.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель"

19.05.2005 N 132

105.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 N 312"

28.04.2009 N 205

106.

Рішення Київради

"Про Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель у м. Києві"

25.09.2003 N 16/890

7.2.6. Землеустрій

107.

Закон України

"Про землеустрій"

22.05.2003

108.

Закон України

"Про розмежування земель державної та комунальної власності"

05.02.2004

109.

Закон України

"Про державну експертизу землевпорядної документації"

17.06.2004

110.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб"

11.04.2002 N 502

111.

Постанова КМУ

"Про затвердження типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки"

04.03.2004 N 266

112.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок"

26.05.2004 N 677

113.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення"

25.08.2004 N 1094

114.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою"

17.11.2004 N 1553

115.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку"

12.07.2006 N 974

116.

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Держкомзему

"Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт"

18.03.2003 N 30/64

117.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою"

28.11.2003 N 295

118.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт"

12.08.2004 N 264

119.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації"

03.12.2004 N 391

120.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт"

05.08.2009 N 423

7.2.7. Ведення державного земельного кадастру

121.

Закон України

"Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (ст. ст. 1, 8, 11, 12, 22)

23.12.98

122.

Закон України

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

01.07.2004

123.

Постанова КМУ

"Про порядок ведення державного земельного кадастру"

12.01.93 N 15

124.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів"

01.11.2000 N 1619

125.

Постанова КМУ

"Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру"

17.07.2003 N 1088

126.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок"

05.10.2004 N 1303

127.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок"

17.11.2004 N 1552

128.

Постанова КМУ

"Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі"

09.09.2009 N 1021

129.

Постанова КМУ

"Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці"

18.08.2010 N 749

130.

Постанова КМУ

"Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них"

08.12.2010 N 1117

131.

Наказ Держкомстату

"Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)"

05.11.98 N 377

132.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі"

04.05.99 N 43

133.

Наказ Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки

"Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг"

15.06.2001 N 97/298/124

134.

Наказ Держкомзему

"Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах"

23.05.2003 N 135

135.

Наказ Держземагентства

"Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва"

10.08.2007 N 116

136.

Наказ Держземагентства

"Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок"

10.08.2007 N 117

137.

Наказ Держземагентства

"Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок"

10.08.2007 N 118

138.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження технічних вимог"

18.11.2010 N 813

7.2.8. Агрохімічна паспортизація

139.

Указ Президента України

"Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення"

02.12.95 N 1118

8. Економічний механізм у галузі земельних відносин (в т. ч. оцінка земель)

140.

Закон України

"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11)

13.10.92

141.

Закон України

"Про оренду землі"

06.10.98

142.

Закон України

"Про оцінку земель"

11.12.2003

143.

Закон України

Податковий кодекс України

02.12.2010

144.

Постанова КМУ

"Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів"

23.03.95 N 213

145.

Постанова КМУ

"Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)"

30.05.97 N 525

146.

Постанова КМУ

"Про проведення індексації грошової оцінки земель"

12.05.2000 N 783

147.

Постанова КМУ

"Про експертну грошову оцінку земельних ділянок"

11.10.2002 N 1531

148.

Постанова КМУ

"Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів"

27.07.2005 N 659

149.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю"

01.08.2006 N 1066

150.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Методичних рекомендацій з експертної грошової оцінки земельних ділянок"

12.11.98 N 118

151.

Наказ ДПА

"Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби"

26.10.2001 N 434

152.

Наказ ДПА

"Про затвердження Податкового роз'яснення щодо сплати земельного податку державними підприємствами зв'язку, які займаються розповсюдженням друкованої продукції, теле- і радіопрограм"

05.02.2002 N 55

153.

Наказ ДПА

"Про затвердження Податкового роз'яснення про порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України"

12.03.2002 N 102

154.

Наказ Держземагентства

"Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва"

10.08.2007 N 116

155.

Наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, УААН

"Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів"

27.01.2006 N 18/15/21/11

156.

Наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Державного комітету лісового господарства України, Держводгоспу, УААН

"Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів)"

27.01.2006 N 19/16/22/11/17/12

157.

Рішення Київради

"Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення"

26.07.2007 N 43/1877

9. Правова охорона земель

158.

Закон України

"Про охорону земель"

19.06.2003

159.

Постанова Ради Міністрів та ЦК КПРС СРСР

"Про невідкладні заходи із захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії"

20.03.67 N 236

160.

Постанова КПУ та Ради Міністрів УРСР

"Про невідкладні заходи по захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії в Українській РСР"

16.05.67 N 320

161.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження обов'язкового для всіх землекористувачів Мінімуму заходів по боротьбі з ерозією ґрунтів і по відновленню родючості та продуктивному використанню еродованих земель в УРСР"

12.09.60 N 1541

162.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель"

26.05.2004 N 681

163.

Постанова КМУ

"Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах"

11.02.2010 N 164

164.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.

11.09.79 N 3450

165.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.04-80. Охрана природы. Земли. Классификация землепользования.

28.04.80 N 1945

166.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

21.08.80 N 4368

167.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)

30.10.80 N 2264-80

168.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

20.03.81 N 1476

169.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве (ОДК)

10.06.81 N 2402-81

170.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почвы для землевания.

21.01.83 N 300

171.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.

17.12.83 N 6107

172.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

21.12.83 N 6393

173.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания

27.04.84 N 1501

174.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.4.01-84. Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена

28.04.84 N 1503

175.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

19.12.84 N 4731

176.

Наказ Міннафтогазбуду

ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов

08.12.84

177.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК)

01.02.85 N 3210-85

178.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

05.05.85 N 1294

179.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 26640-85. Охрана природы. Земли. Термины и определения.

28.10.85 N 3453

180.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

02.12.85 N 3798

181.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

17.12.85 N 4046

182.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 26955-86. Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву

14.07.86 N 2108

183.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.05-86. Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

03.11.86 N 3372

184.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

03.11.86 N 3373

185.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы. Почвы. Паспорт почв

03.11.86 N 3375

186.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

19.12.86 N 4182

187.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.4.4.03-86. Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей

10.11.86 N 3401

188.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве

30.10.87 N 4433-87

189.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.8.1.02-88. Охрана природы. Ландшафты. Классификация

13.05.88 N 1329

190.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 2730-94. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

?.?.94 N?

191.

Наказ Мінагрополітики та Мінфіну

"Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель"

27.02.2002 N 58/136

192.

Наказ Мінагрополітики

"Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель"

31.07.2002 N 216

193.

Наказ Держкомзему

"Про порядок консервації земель"

17.10.2002 N 175

194.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок"

04.01.2005 N 1

195.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення ерозійного районування (зонування) земель"

28.12.2004 N 420

9.1. Рекультивація земель

196.

Постанова Ради Міністрів СРСР

"О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ"

02.06.76 N 407

197.

Наказ Держкомнауки, Держбуду, Міністерства сільського господарства та Держлісгоспу СРСР

Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ

16.05.77

198.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85). Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

30.04.83 N 1521

199.

Постанова Держстандарту СРСР

СТ СЭВ 3848-82. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения

13.12.83 N 5854

200.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.4.01-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения pH водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород

27.02.84 N 638

201.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.4.02-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах

28.02.84 N 639

202.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

27.03.84 N 1020

203.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

16.07.85 N 2228

204.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

17.07.85 N 2256

205.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

10.11.86 N 3400

206.

Рішення Київради

"Про використання поверхневого шару рослинного ґрунту земельних ділянок на територіях забудови та кар'єрів у місті Києві"

27.12.2001 N 191/1625

10. Юридична відповідальність за земельні правопорушення

207.

Закон УРСР

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. ст. 52 - 56, 63, 69, 70, 74, 1061, 142, 1885, 2381, 255, 259)

07.12.84

208.

Закон України

"Про охорону навколишнього природного середовища"

25.06.91

209.

Закон України

Кримінальний кодекс України (ст. ст. 1971, 238, 239, 254)

05.04.2001

210.

Закон України

Цивільний кодекс України

16.01.2003

211.

Постанова КМУ

"Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам"

19.04.93 N 284

212.

Постанова КМУ

"Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню"

17.11.97 N 1279

213.

Постанова КМУ

"Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу"

25.07.2007 N 963

214.

Постанова КМУ

"Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель"

17.12.2008 N 1098

215.

Наказ Мінекобезпеки

"Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства"

27.10.97 N 171

11. Правовий режим окремих категорій земель

216.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб"

11.04.2002 N 502

11.1. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

217.

Закон України

"Про колективне сільськогосподарське підприємство" (ст. ст. 4, 7, 10, 11, 12, 17)

14.02.92

218.

Закон України

"Про сільськогосподарську кооперацію" (ст. ст. 1, 12, 20, 21, 22, 25, ч. 3 ст. 38)

17.07.97

219.

Закон України

"Про меліорацію земель"

14.01.2000

220.

Закон України

"Про особисте селянське господарство"

15.05.2003

221.

Закон України

"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"

05.06.2003

222.

Закон України

"Про фермерське господарство"

19.06.2003

223.

Закон України

"Про оптові ринки сільськогосподарської продукції"

25.06.2009

224.

Указ Президента України

"Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення"

02.12.95 N 1118

225.

Постанова КМУ

"Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню"

17.11.97 N 1279

226.

Постанова КМУ

"Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства"

24.01.2000 N 118

227.

Постанова КМУ

"Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується"

10.12.2003 N 1908

228.

Постанова КМУ

"Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)"

04.02.2004 N 122

229.

Наказ Міністерства сільського господарства УРСР

Инструкция по внутрихозяйственному землеустройству колхозов и совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий УССР

28.03.75

230.

Постанова Держбуду СРСР

СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

30.12.83 N 344

231.

Постанова Держбуду СРСР

ВСН 43-85. Госгражданстрой. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования

11.12.85 N 404

232.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 26955-86. Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву

14.07.86 N 2108

233.

Постанова Головного державного санітарного лікаря УРСР

СанПиН N 5.02.12/н. Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР

12.07.89 N 5.02.12/Н

234.

Наказ Мінсільгосппроду

"Про затвердження агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки"

30.11.93 N 321

235.

Наказ ДКМістобудування

ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

27.01.95 N 17

236.

Наказ ДКМістобудування

ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва.

27.01.95 N 17

237.

Наказ ДКМістобудування

ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці і парники.

27.01.95 N 17

238.

Наказ ДКМістобудування

ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

25.03.97 N 42

239.

Методичні рекомендації Держкомзему, Інституту землеустрою

Тимчасові методичні рекомендації щодо формування землеволодінь і землекористувань недержавних сільськогосподарських підприємств в процесі реструктуризації існуючих підприємств

30.10.97

240.

Наказ ДКМістобудування

ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин

18.02.98 N 41

241.

Наказ ДКМістобудування

ДБН В.2.2-8-98. Будинки і споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна

18.02.98 N 41

242.

Наказ МОЗ

ДСП 8.8.1.2.001-98. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві

03.08.98 N 1

243.

Рекомендації Держкомзему

Рекомендації щодо порядку перерозподілу земель резервного фонду з метою використання їх за цільовим призначенням

21.08.98

244.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3866-99. Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

16.04.99 N 179

245.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди

25.06.99 N 153

246.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Рекомендацій щодо перерозподілу земель загального користування колективних сільськогосподарських підприємств в процесі їх реформування"

01.02.2000 N 13

247.

Наказ Мінагрополітики та Мінфіну

"Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель"

27.02.2002 N 58/136

248.

Наказ Мінагрополітики

"Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель"

31.07.2002 N 216

249.

Наказ Мінагрополітики

"Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин"

14.01.2004 N 4

250.

Наказ Держводгоспу, Мінагрополітики

"Про Порядок використання меліоративних фондів і меліорованих земель"

02.11.2006 N 206/638

11.2. Правовий режим земель житлової та громадської забудови (земель населених пунктів)

251.

Закон України

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (ст. 141, ст. 27, ч. 5 ст. 30)

21.03.91

252.

Закон України

"Про основи містобудування"

16.11.92

253.

Закон України

"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (абз.абз. 4, 10 ст. 1, ст. 3, ч. 7 ст. 11)

29.11.2001

254.

Закон України

"Про благоустрій населених пунктів"

06.09.2005

255.

Закон України

"Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"

22.12.2006

256.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження Примірного статуту кооперативу по будівництву та експлуатації колективних гаражів-стоянок для автомобілів і мотоциклів, що знаходяться в особистій власності громадян"

16.11.62 N 1318

257.

Постанова КМУ

"Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу"

20.12.99 N 2328

258.

Постанова Держбуду СРСР

СН 429-71. Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах

26.08.71

259.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Оціночні показники санітарного стану ґрунту населених місць

07.07.77 N 1739-77

260.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Санітарні норми і правила забезпечення інсоляції житлових та громадських будівель на території житлової забудови

02.07.82 N 2605-82

261.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель та на території житлової забудови

03.08.84 N 3077-84

262.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанПиН 3231-85. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли)

20.03.85 N 3231-85

263.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанПиН 4076-86. Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии

06.03.86 N 4076-86

264.

Наказ Держбуду УРСР

РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР

19.09.86 N 178

265.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Санітарні правила утримання територій населених пунктів

05.08.88 N 4690-88

266.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанПиН 42-21-4719-88. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ

01.11.88 N 42-21-4719-88

267.

Постанова Головного державного санітарного лікаря УРСР

СанПиН N 5.02.12/н. Санитарные правила и нормы размещения, устройства и эксплуатации малых ферм для содержания животных (скота, птицы, зверей) в населенных пунктах Украинской ССР

12.07.89 N 5.02.12/Н

268.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанПиН 5179-90. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

29.06.90 N 5179-90

269.

Наказ Держжитлокомунгоспу України

Інструкція про порядок поховання, утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування в населених пунктах України

16.12.91 N 126

270.

Наказ Держбуду

ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

02.03.92 N 27

271.

Наказ Держкоммістобудування

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92**

17.04.92 N 44

272.

Наказ Мінбудархітектури

ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень

05.01.94 N 6

273.

Наказ Мінархитектури

ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, узгодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень

29.06.94 N 121

274.

Наказ МОЗ

"Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів"

19.06.96 N 172

275.

Наказ МОЗ

"Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів"

19.06.96 N 173

276.

Наказ Держкоммістобудування

ДБН В.2.2-3.97. Будинки та споруди навчальних закладів

27.06.96 N 117

277.

Наказ Держкоммістобудування

ДБН В.2.2-4-97. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

27.06.96 N 117

278.

Наказ МОЗ

"Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)"

09.07.97 N 201

279.

Наказ Держбуду

ДБН Б.1-3-97. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

25.09.97 N 164

280.

Наказ МОЗ

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)

05.11.98 N 6

281.

Постанова Головного державного санітарного лікаря

"Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" (ДСанПіН 2.2.2.028-99)

01.07.99 N 28

282.

Наказ Держбуду

"Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт"

05.12.2000 N 273

283.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

11.04.2001 N 89

284.

Постанова Головного державного санітарного лікаря

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

14.08.2001 N 63

285.

Наказ Держбуду

"Про затвердження Типових регіональних правил забудови"

10.12.2001 N 219

286.

Наказ Держжитлокомунгоспу

"Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій"

17.05.2005 N 76

287.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

18.05.2005 N 80

288.

Наказ Мінбуду

"Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України"

10.04.2006 N 105

289.

Рішення виконкому Київради

"Про затвердження Положення про порядок утворення колективів індивідуальних забудовників для малоповерхового і котеджного будівництва у м. Києві"

21.08.95 N 290

290.

Рішення Київради

"Про питання індивідуального гаражного будівництва на територіях багатоповерхової житлової забудови в м. Києві"

23.12.99 N 165/667

291.

Рішення Київради

"Про питання надання земельних ділянок та оформлення права користування землею в межах червоних ліній в м. Києві"

08.11.2001 N 95/1529

292.

Рішення Київради

"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва"

27.02.2003 N 271/431

293.

Рішення Київради

"Про Правила забудови м. Києва"

27.01.2005 N 11/2587

294.

Рішення Київради

"Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення"

26.07.2007 N 43/1877

11.3. Правовий режим земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

295.

Закон України

"Про охорону навколишнього природного середовища"

25.06.91

296.

Закон України

"Про природно-заповідний фонд України"

16.06.92

297.

Міжнародна угода

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних тварин

02.02.71

298.

Постанова КМУ

"Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення"

23.11.95 N 935

299.

Постанова КМУ

"Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення"

29.08.2002 N 1287

300.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення"

25.08.2004 N 1094

301.

Указ Президента України

"Про біосферні заповідники в Україні"

26.11.93 N 563

302.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Мінкультури

"Про затвердження Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення"

20.02.98 N 21/46

303.

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

"Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення"

27.12.2002 N 524

304.

Наказ Мінприроди

"Про затвердження Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України"

06.07.2005 N 245

11.4. Правовий режим земель оздоровчого призначення

305.

Закон України

"Про охорону навколишнього природного середовища"

25.06.91

306.

Закон України

"Про курорти"

05.10.2000

307.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення"

25.08.2004 N 1094

308.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанПиН 42-125-4437-87. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев

05.11.87 N 42-125-4437-87

309.

Наказ МОЗ

"Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів"

19.06.96 N 172

310.

Постанова Головного державного санітарного лікаря

ДСанПіН 5.5.5.23-99. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів

26.04.99 N 23

Режим окремих курортів

311.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження положень про курорти Березівські мінеральні води і Синяк"

16.08.82 N 421

312.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження положення про курорти Поляна, Сойми, Любінь Великий, Миргород, Ворзель"

12.10.82 N 490

313.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження положень про курорти Трускавець і Слов'янськ"

16.12.82 N 614

314.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження положень про курорти Пуща-Водиця та Конча-Заспа"

12.07.84 N 291

315.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про межі округу і зон санітарної охорони курортів Великої Алушти у Кримській області"

21.10.87 N 343

316.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про затвердження Положення про курорт Гусятин"

04.08.89 N 178

317.

Постанова ВР

"Про оголошення природних територій міста Саки Автономної Республіки Крим курортом державного значення"

11.01.2005

318.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про курорт Сатанів"

16.10.92 N 591

319.

Постанова КМУ

"Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу оздоровницю-курорт Євпаторія"

14.07.99 N 1269

11.5. Правовий режим земель рекреаційного призначення

320.

Закон України

"Про охорону навколишнього природного середовища"

25.06.91

321.

Закон України

"Про природно-заповідний фонд України"

16.06.92

322.

Закон України

Лісовий кодекс України

21.01.94

323.

Закон України

Водний кодекс України (ст. 4, гл. 18 та ін.)

06.06.95

324.

Закон України

"Про охорону культурної спадщини"

08.07.2000

325.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення"

25.08.2004 N 1094

326.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок"

16.05.2007 N 733

327.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

25.12.80 N 5976

328.

Наказ МОЗ

"Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів"

19.06.96 N 173

11.6. Правовий режим земель історико-культурного призначення

329.

Закон України

"Про охорону культурної спадщини"

08.06.2000

330.

Закон України

"Про охорону археологічної спадщини"

18.03.2004

331.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини"

28.12.2001 N 1768

332.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України"

13.03.2002 N 316

333.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"

13.03.2002 N 318

334.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення"

25.08.2004 N 1094

11.7. Правовий режим земель лісогосподарського призначення

335.

Закон України

Лісовий кодекс України

21.01.94

336.

Закон України

"Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону"

10.02.2000

337.

Постанова КМУ

"Про затвердження Санітарних правил в лісах України"

27.07.95 N 555

338.

Постанова КМУ

"Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню"

17.11.97 N 1279

339.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил відтворення лісів"

01.03.2007 N 303

340.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок"

16.05.2007 N 733

341.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

16.03.78 N 701

342.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования.

10.07.78 N 1851

343.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.

21.08.80 N 4368

344.

Наказ Мінпапірліспрому СРСР

ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий

10.08.82 N 236

345.

Наказ Державного комітету лісового господарства України

"Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України"

27.12.2004 N 278

11.8. Правовий режим земель водного фонду

346.

Закон України

Водний кодекс України (ст. 4, гл. 18 та ін.)

06.06.95

347.

Закон України

"Про питну воду та питне водопостачання" (абз. 15 ст. 1, ст. ст. 10, 12, 13, 16, 34 - 38, 45, 46)

10.01.2002

348.

Міжнародна угода

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів

02.02.71

349.

Постанова КМУ

"Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення"

23.11.95 N 935

350.

Постанова КМУ

"Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення"

29.08.2002 N 1287

351.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них"

08.05.96 N 486

352.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку користування землями водного фонду"

13.05.96 N 502

353.

Постанова КМУ

"Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних"

12.06.96 N 640

354.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними"

14.04.97 N 347

355.

Постанова КМУ

"Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"

18.12.98 N 2024

356.

Постанова КМУ

"Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків"

31.01.2001 N 87

357.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду"

12.07.2005 N 557

358.

Постанова Держстандарту СРСР

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

25.12.80 N 5976

359.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

18.12.82 N 2640-82

360.

Постанова Держбуду СРСР

СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования

28.05.86 N 71

361.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3041-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

28.03.95 N 91

362.

Наказ Мінтрансу

"Про затвердження Правил технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд"

29.03.2004 N 251

11.9. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.9.1. Правовий режим земель промисловості

363.

Закон України

Кодекс України про надра (ст. ст. 18, 19, 23 та ін.)

27.07.94

364.

Закон України

"Про видобування і переробку уранових руд" (ст. ст. 12, 15)

19.11.97

365.

Постанова Держбуду СРСР

СНиП II-89-80. Нормы проектирования. Генеральные планы промышленных предприятий

30.12.80 N 213

366.

Постанова Держбуду СРСР

СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин

25.03.74 N 49

367.

Постанова Держбуду СРСР

СН 455-73. Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

29.12.73 N 270

368.

Постанова Держбуду СРСР

СН 462-74. Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин

05.06.74 N 116

369.

Наказ Мінпапірліспрому СРСР

ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий

10.08.82 N 236

370.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

СанП N 2811-83. Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов

16.05.83 N 2811-83

371.

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

ДСанПіН 2.2.7.029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

01.07.99 N 29

372.

Наказ Мінагрополітики

"Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин"

14.01.2004 N 4

373.

Наказ МОЗ

"Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"

02.02.2005 N 54

11.9.2. Правовий режим земель транспорту

374.

Закон України

Повітряний кодекс України (ст. 41 та ін.)

04.05.93

375.

Закон України

"Про транспорт" (ст. ст. 11, 23, 25, 28, 31, 33, 35, 38)

10.11.94

376.

Закон України

Кодекс торговельного мореплавства України (ст. ст. 12, 74 та ін.)

23.05.95

377.

Закон України

"Про трубопровідний транспорт" (ст. ст. 1, 9, 11, 16, 21)

15.05.96

378.

Закон України

"Про залізничний транспорт" (ст. ст. 6, 11)

04.07.96

379.

Закон України

"Про автомобільний транспорт" (ст. 4)

05.04.2001

380.

Закон України

"Про автомобільні дороги" (абз. 11 ст. 1, п. 2 ст. 12, ст. ст. 14, 15, 45 та ін.)

08.09.2005

381.

Закон України

"Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів"

17.02.2011

382.

Постанова Ради Міністрів СРСР

"Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР"

15.10.55 N 1801

383.

Постанова Ради Міністрів УРСР

"Про Статут автомобільного транспорту УРСР"

27.06.69 N 401

384.

Постанова КМУ

"Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони"

30.03.94 N 198

385.

Постанова КМУ

"Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних"

12.06.96 N 640

386.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними"

14.04.97 N 347

387.

Постанова КМУ

"Про затвердження Статуту залізниць України"

06.04.98 N 457

388.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів"

16.11.2002 N 1747

389.

Постанова Держбуду СРСР

СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

30.03.73 N 45

390.

Постанова Держбуду СРСР

СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

28.12.73 N 256

391.

Постанова Держбуду СРСР

СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов

16.01.74

392.

Постанова Держбуду СРСР

СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог

19.12.74 N 248

393.

Постанова Держбуду СРСР

СН 468-74. Нормы отвода земель для железных дорог

19.12.74 N 247

394.

Розпорядження Мінгазпрому

ВСН 51-1-80. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности

05.03.80 N ВД-440

395.

Постанова Держбуду СРСР

ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог

30.06.83 N 167

396.

Наказ Міннафтогазбуду

ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов

08.12.84

397.

Постанова Держбуду СРСР

СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы

18.03.85 N 30

398.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.3-4-2000. Споруди транспорту. Автомобільні дороги

07.04.2000 N 66

399.

Наказ Мінтрансу

"Про затвердження Правил технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд"

29.03.2004 N 251

400.

Наказ Укравтодору

"Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування"

29.09.2005 N 414

11.9.3. Правовий режим земель зв'язку

401.

Закон України

"Про телекомунікації" (ст. 10)

18.11.2003

402.

Постанова КМУ

"Про затвердження правил охорони ліній електрозв'язку"

29.01.96 N 135

403.

Постанова Держбуду СРСР

СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи

09.06.74

11.9.4. Правовий режим земель енергетики

404.

Закон України

"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (ст. ст. 20, 37, 45 та ін.)

08.02.95

405.

Закон України

"Про електроенергетику" (абз. 27, абз. 28 ст. 1, ст. ст. 17, 19, 191, 20)

16.10.97

406.

Закон України

"Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення"

08.09.2005

407.

Закон України

"Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів"

09.07.2010

408.

Постанова КМУ

"Про затвердження Правил охорони електричних мереж"

04.03.97 N 209

409.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд"

31.03.2004 N 416

410.

МінАтомЕнерго СРСР

ВСН 01-87. Противопожарные нормы проектирования атомных станций

11.11.87

411.

Постанова Головного державного санітарного лікаря СРСР

Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти. СанПиН N 2971-84

28.02.84 N 2971-84

412.

Наказ МОЗ

"Про затвердження державних санітарних правил та норм" ("Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань")

01.08.96 N 239

413.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж

27.07.99 N 179

11.9.5. Правовий режим земель оборони

414.

Закон України

"Про державний кордон України"

04.11.91

415.

Закон України

"Про оборону України" (ст. ст. 9, 11, 15)

06.12.91

416.

Закон України

"Про Державну прикордонну службу України" (п. 1, п. 45 ст. 20)

03.04.2003

417.

Закон України

"Про використання земель оборони"

27.11.2003

418.

Наказ МО

"Про затвердження Положення про порядок надання в користування земель (земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України та основні правила користування наданими землями"

22.12.97 N 483

11.9.6. Правовий режим земель іншого призначення

419.

Закон України

"Про гідрометеорологічну діяльність" (ст. ст. 8, 13, 25)

18.02.99

420.

Закон України

Митний кодекс України (ст. 25)

11.07.2002

421.

Закон України

"Про поховання та похоронну справу" (ст. ст. 2, 8, 23, 28, 30)

10.07.2003

422.

Постанова КМУ

"Про прикордонний режим"

27.07.98 N 1147

423.

Постанова КМУ

"Про Порядок охорони геодезичних пунктів"

19.07.99 N 1284

424.

Постанова КМУ

"Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання"

11.12.99 N 2262

425.

Постанова КМУ

"Деякі питання реалізації Закону України "Про народні художні промисли"

13.03.2002 N 283

12. Міжнародне співробітництво

426.

Міжнародна угода

"Про захист прав людини і основоположних свобод"

04.11.50

427.

Міжнародна угода

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів

02.02.71

428.

Міжнародна угода

Консульська конвенція між Україною і Республікою Польщею

08.09.91

429.

Міжнародна угода

Договір між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон

12.05.97

430.

Міжнародна угода

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності

16.09.99

431.

Міжнародна угода

Європейська конвенція про ландшафти

20.10.2000

 

Тексти більшості тих із згаданих нормативно-правових актів, що відсутні у правових базах даних (ДБНи, ГОСТи тощо), наведені у виданні: Земельний кодекс України з постат. мат.: зб. норм. -пр. актів та мат. суд. практ. / [упоряд. А. М. Мірошниченко; наук. ред. В. В. Носік]. - К.: Романчук Р. С., 2007. - 720 с.

До ч. 2.У ч. 2 коментованої статті законодавчо закріплено завдання та мету земельного законодавства.

Викликає сумнів коректність закріплення "регулювання земельних відносин" як завдання земельного законодавства, оскільки саме по собі врегулювання відносин не вирішує ніяких завдань. На жаль, такий зміст ч. 2 ст. 4 ЗКУ справді відбиває реально існуючу та стійку тенденцію у земельному законодавстві - прийняття нормативно-правових актів заради самих себе.

Законодавче закріплення мети земельного законодавства ("забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель") має певне практичне значення, оскільки може спрямовувати тлумачення актів земельного законодавства. Через вади законодавчої техніки, поспішність прийняття багатьох нормативно-правових актів їх текст, "буква закону" не завжди відповідають справжній волі законодавця або іншого правотворчого органу. Метою тлумачення є з'ясування дійсної волі законодавця56. Отже, крім буквального тлумачення, можуть бути застосовані розширене або звужене тлумачення правової норми. При застосуванні останніх двох видів тлумачення це обов'язково має виправдовуватися "духом закону" - принципами права, метою прийняття закону. Між тим, звичайно, мета закону визначається не лише положеннями коментованої частини.