Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин визначаються міськими радами.

Коментар:

Згідно із ч. 5 ст. 140 Конституції України "питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад". Як роз'яснив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 13.07.2001 N 11-рп/2001 у справі про адміністративно-територіальний устрій81, таке формулювання включає повноваження міських рад щодо "визначення обсягу і меж повноважень районних рад". Таким чином, коментована стаття відтворює положення Конституції України по відношенню до окремої галузі - земельних відносин.

При цьому Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" навіть у спеціальній статті (ст. 41 "Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів") не містить спеціальних положень, що визначали б обсяг і межі повноважень районних у містах рад у галузі земельних відносин. Є лише процедурні вимоги. Передбачено, що обсяг і межі повноважень районних у місті рад у разі їх створення визначає міська рада виключно на своєму пленарному засіданні (ч. 2 ст. 26) "за узгодженням з районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних громад районів у містах" (ч. 3 ст. 41). "Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного скликання" (ч. 4 ст. 41 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Немає ніяких сумнівів, що районним у містах радам можуть бути надані лише ті повноваження, що законом віднесені до самоврядних повноважень відповідної міської ради. Спірним питанням є те, чи можливе делегування районним у містах радам повноважень, які згідно із законом повинні вирішуватися виключно на пленарних засіданнях місцевих рад. Вважаємо, що таке делегування закону не суперечить, оскільки положення щодо делегування є спеціальними щодо вимоги розглядати певні питання лише на пленарному засіданні відповідної ради.

В Україні існує практика делегування районним у містах радам повноважень щодо розпорядження земельними ділянками. Наприклад, нечинним нині рішенням Київської міської ради N 164/885 від 08.06.2000 "Про передачу окремих повноважень районним в м. Києві радам з питань регулювання земельних відносин"82 районним радам передавались повноваження щодо надання в оренду земельних ділянок для розміщення т. з. "малих архітектурних форм" (кіосків тощо) та для городництва.

На даний час в м. Києві, яке має районний поділ, рішенням Київради від 09.09.2010 N 7/4819 ліквідовані районні у місті ради, що стало можливим завдяки внесенню змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ".