Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств

Сільськогосподарські підприємства, установи та організації, особисті селянські і фермерські господарства, які об'єднуються в асоціації та інші організаційно-правові форми, зберігають право на свої земельні ділянки, якщо інше не передбачено договором.

Коментар:

Коментована стаття виглядає як виняток з якогось правила. Втім, правила, з якого треба було б робити такий виняток, насправді не існує. Майно передається об'єднанню підприємств не автоматично, а на основі установчого договору або рішення про утворення об'єднання (ч. 2 ст. 123 ГКУ). Відповідно, за відсутності вказівки у договорі або рішенні положення про об'єднання майна, права на майно, у т. ч. на земельні ділянки, до об'єднання не переходять. З огляду на сказане положення статті є цілком зайвими.