Стаття 60. Прибережні захисні смуги

1. Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги.

2. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів;

б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;

в) для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

3. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації.

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського транспорту.

Коментар:

До ч. 1. Коментована норма відтворила положення ч. 1 ст. 88 ВКУ.

Визначення поняття "прибережна захисна смуга" наведене у ч. 1 ст. 61 ЗКУ, ст. 1 ВКУ. Останнє визначення навіть є більш повним; відповідно до нього прибережна захисна смуга - це "частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони". Щодо поняття та правового режиму водоохоронної зони, співвідношення її з прибережною захисною смугою див. ч. 2 ст. 59 ЗКУ та коментар до неї.

Щодо розмірів прибережної захисної смуги див. ч. ч. 2 та 3 коментованої статті, а щодо правового режиму - ст. ст. 61, 62 ЗКУ та коментар до ст. 61, 62.

Існує розуміння положень ч. 1 коментованої статті про "виділення" земельних ділянок під прибережні захисні смуги, а також ч. 7 ст. 88 ВКУ (що передбачає встановлення прибережних захисних смуг "за окремими проектами землеустрою") як таких, що вимагають відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги (щодо процедури відведення див. ст. ст. 118 та 123 ЗКУ). Нам видається, що для такого розуміння немає підстав. Смуги, передбачені коментованою нормою, встановлюються "автоматично" в силу положень закону, і дотримання процедури відведення не вимагають (див. ч. 2 та коментар до неї).

Виняток із цього правила стосується лише населених пунктів, де "прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації" (ч. 6 ст. 88 ВКУ), а отже - не автоматично, а "за окремими проектами землеустрою" (ч. 7 ст. 88 ВКУ).

До ч. 2. Коментована частина відтворила положення ч. ч. 2, 3 ст. 88 ВКУ. Нею передбачене існування прибережних захисних смуг безпосередньо в силу закону, незалежно від здійснення будь-яких землевпорядних дій чи дотримання якихось формальних процедур. Розмір прибережних захисних смуг обчислюється від урізу води в меженний період (період найменшої водності) і під час паводків тощо не змінюється.

Критерії визнання річок малими, середніми та великими визначені ст. 79 ВКУ.

До ч. 3. Прибережні захисні смуги морів та навколо морських заток та лиманів мають істотно більший розмір, ніж прибережні захисні смуги інших об'єктів. Водночас, вони мають й істотно більш ліберальний режим (див. ст. 62 ЗКУ та коментар до неї), якщо не враховувати режиму виділених в їх межах пляжних зон (див. ч. 3 ст. 62 ЗКУ та коментар до неї), який є досить жорстким.

Не дивлячись на те, що абз. 2 включено до частини, яка начебто стосується прибережних захисних смуг морів та навколо морських заток та лиманів, фактично він поширюється також на встановлення прибережних захисних смуг в межах населених пунктів (див. ч. ч. 6 та 7 ст. 88 ВКУ). Щодо "проектів землеустрою" та "документації із землеустрою" (абз. 2 та 3 коментованої статті) див. гл. 31 ЗКУ та коментар до неї.

Щодо містобудівної документації (абз. 3) див. коментар до ст. 39 ЗКУ.

Щодо земель морського транспорту (абз. 4) див. ст. 69 ЗКУ та коментар до неї.