Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю

Суб'єктами права власності на землю є:

а) громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності;

б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, - на землі комунальної власності;

в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на землі державної власності.

Коментар:

До пункту "а". Питання щодо суб'єктів права приватної власності вирішується у ст. ст. 81, 82 ЗКУ (див. коментар до ст. 81, 82). З урахуванням змісту ст. 81 та ін. норм ЗКУ, положення коментованої частини слід розуміти розширено, оскільки суб'єктами права приватної власності на землю визнаються, крім юридичних осіб та громадян України, також іноземні громадяни та особи без громадянства.

До пункту "б". Ст. 142 Конституції України, а на її підставі і коментована норма (а також ч. 2 ст. 327 ЦКУ) визначають суб'єктом права комунальної власності відповідні територіальні громади, що здійснюють право власності або безпосередньо (за допомогою місцевого референдуму, загальних зборів громадян - ст. ст. 7, 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"), або через органи місцевого самоврядування. Цими органами, відповідно ст. ст. 8 - 12, 80 та ін. ЗКУ, є відповідні місцеві ради: сільські, селищні, міські - щодо земель територіальних громад, районні, обласні та Верховна Рада АРК - щодо земель спільної власності територіальних громад. Питання регулювання земельних відносин вирішується радами виключно на пленарних засіданнях (п. 34 ст. 26, п. 21 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України "Про місцеве самоврядування", "предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене … законами до відання місцевого самоврядування". Порядок призначення та проведення місцевого референдуму визначається Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 03.07.91.

Що ж стосується загальних зборів громадян, вони лише "враховуються" органами місцевого самоврядування при прийнятті відповідних рішень (ч. 2 ст. 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

До пункту "в". Щодо суб'єктів, які розпоряджаються землями державної власності див. ч. 2 ст. 84 ЗКУ та коментар до неї.